Stapprogramma's en VVE Thuis

Taken bij uitvoering Opstapje

De organisatie die verantwoordelijk is voor de uitvoering van Opstapje, de werkgever, dient zorg te dragen voor: het personeelsbeleid, de training en begeleiding van de medewerksters (coördinatoren en contactmedewerksters), de faciliteiten, inbedding en continuïteit. Het personeelsbeleid bestaat uit:

 • het benoemen van een - bij voorkeur iemand met een migratieachtergrond - Opstapje-coördinator met voldoende uren voor haar taken
 • het samen met de coördinator werven en selecteren van de contactmedewerkers
 • het vastleggen van taak- en functieomschrijvingen
 • het zorgen voor goede arbeidsvoorwaarden en scholingsmogelijkheden voor de medewerkers.

De training en begeleiding van de coördinator behelst:

 • werkbegeleiding en ondersteuning
 • zorgdragen voor alle benodigde scholingsmaterialen en vakliteratuur
 • functionerings- en beoordelingsgesprekken.

De training en begeleiding van de contactmedewerkers omvat:

 • een introductietraining en een inwerkperiode
 • training en begeleiding van de contactmedewerksters
 • functionerings- en beoordelingsgesprekken.

De faciliteiten waarvoor de werkgever zorgt:

 • de aanschaf van alle noodzakelijke materialen voor de coördinator, de contactmedewerksters en de gezinnen
 • kantoorvoorzieningen, voldoende opbergruimte voor alle materialen en andere benodigdheden
 • ruimte en faciliteiten voor de trainingen en groepsbijeenkomsten.

Eventueel:

 • het gebruik van de peuterspeelzaal. De groepsbijeenkomsten worden vaak gehouden in een ruimte bij de peuterspeelzaal.

De werkgever bewaakt de inbedding en continuïteit van Opstapje, dat houdt in:

 • zorgdragen voor deelname aan een structureel beleidsmatig overleg
 • afspraken maken over samenwerking en afstemming met andere organisaties; onder meer over toeleiden naar voorschoolse educatie en doorverwijzen bij problemen
 • zorgen voor inhoudelijk, financieel en strategisch beleid
 • pr en communicatie
 • zorgen voor structurele inbedding en financiering.
Vragen?

Hilde Kalthoff is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies