Stapprogramma's en VVE Thuis

Taken bij uitvoering Opstapje

De organisatie die verantwoordelijk is voor de uitvoering van Opstapje, de werkgever, dient zorg te dragen voor: het personeelsbeleid, de training en begeleiding van de medewerksters (coördinatoren en contactmedewerksters), de faciliteiten, inbedding en continuïteit. Het personeelsbeleid bestaat uit:

 • het benoemen van een - bij voorkeur iemand met een migratieachtergrond - Opstapje-coördinator met voldoende uren voor haar taken
 • het samen met de coördinator werven en selecteren van de contactmedewerkers
 • het vastleggen van taak- en functieomschrijvingen
 • het zorgen voor goede arbeidsvoorwaarden en scholingsmogelijkheden voor de medewerkers.

De training en begeleiding van de coördinator behelst:

 • werkbegeleiding en ondersteuning
 • zorgdragen voor alle benodigde scholingsmaterialen en vakliteratuur
 • functionerings- en beoordelingsgesprekken.

De training en begeleiding van de contactmedewerkers omvat:

 • een introductietraining en een inwerkperiode
 • training en begeleiding van de contactmedewerksters
 • functionerings- en beoordelingsgesprekken.

De faciliteiten waarvoor de werkgever zorgt:

 • de aanschaf van alle noodzakelijke materialen voor de coördinator, de contactmedewerksters en de gezinnen
 • kantoorvoorzieningen, voldoende opbergruimte voor alle materialen en andere benodigdheden
 • ruimte en faciliteiten voor de trainingen en groepsbijeenkomsten.

Eventueel:

 • het gebruik van de peuterspeelzaal. De groepsbijeenkomsten worden vaak gehouden in een ruimte bij de peuterspeelzaal.

De werkgever bewaakt de inbedding en continuïteit van Opstapje, dat houdt in:

 • zorgdragen voor deelname aan een structureel beleidsmatig overleg
 • afspraken maken over samenwerking en afstemming met andere organisaties; onder meer over toeleiden naar voorschoolse educatie en doorverwijzen bij problemen
 • zorgen voor inhoudelijk, financieel en strategisch beleid
 • pr en communicatie
 • zorgen voor structurele inbedding en financiering.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies