Stapprogramma's en VVE Thuis

Taken bij uitvoering Instapje

De organisatie die verantwoordelijk is voor de uitvoering van Instapje, de werkgever, dient zorg te dragen voor het personeelsbeleid, de training en begeleiding van de Instapje-medewerker, faciliteiten, inbedding en bewaking van de continuïteit.

Het personeelsbeleid bestaat uit:

 • het benoemen van een medewerkster die de taal van de gezinnen spreekt. Zij dient voldoende uren te hebben om alle gezinnen te kunnen ondersteunen
 • het vastleggen van de taak- en functieomschrijving van de Instapje-medewerkster
 • goede arbeidsvoorwaarden en scholingsmogelijkheden.

De training en begeleiding van de Instapje-medewerkster omvat:

 • introductietraining
 • werkbegeleiding en ondersteuning
 • zorgen voor alle benodigde scholingsmaterialen en vakliteratuur.

De faciliteiten die de werkgever verzorgt:

 • de aanschaf van alle noodzakelijke materialen voor de Instapje-medewerkster
 • kantoorvoorzieningen, voldoende opbergruimte voor alle materialen en andere benodigdheden.

Tot slot zorgt de werkgever voor inbedding van Instapje en bewaakt hij de continuïteit. Dat houdt in:

 • zorgdragen voor een structureel beleidsmatig overleg
 • afspraken maken over samenwerking en afstemming met andere organisaties, met name voor werving en doorverwijzing bij problemen in een gezin
 • zorgdragen voor inhoudelijk, financieel en strategisch beleid
 • zorgdragen voor structurele inbedding en financiering
 • public relations en communicatie.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies