Stapprogramma's en VVE Thuis

Samenhang met voor- en vroegschoolse educatie

VVE Thuis past bij alle erkende vve-programma’s: Kaleidoscoop, Piramide, Uk & Puk / Ko-totaal (Ik & Ko), Startblokken/Basisontwikkeling, Speelplezier en Sporen. Verder bij SIL en Peuterplein/Kleuterplein.

Piramide, Uk & Puk / Ko-totaal (Ik & Ko), Peuterplein/Kleuterplein werken met thema’s. Bij Piramide is bij ieder thema een themaboekje van VVE Thuis beschikbaar, bij Uk & Puk en Ik & Ko bij de meeste thema’s.

Kaleidoscoop, Startblokken/Basisontwikkeling, Sporen en Speelplezier werken niet met gestructureerde thema’s, maar sluiten aan bij wat de kinderen op een bepaald moment bezighoudt. Bij het gekozen thema kunnen ouders dan VVE Thuis doen. Het is bij de genoemde programma's nodig om alle themaboekjes van VVE Thuis op de speelzaal/school te hebben en goed te kennen. De pedagogisch medewerkers/leerkrachten gaan dan na welk themaboekje het beste aansluit bij het thema op school.

Belangrijk is om ouders een heel themaboekje aan te bieden; er zit een opbouw in de activiteiten.
Indien een thema twee maanden duurt, zoals bij Startblokken/Basisontwikkeling vaak het geval is, kan aan de ouders twee themaboekjes worden aangeboden. De ouders doen dan een extra thema met het kind. Uit praktijkonderzoek door de Radboud Universiteit Nijmegen en de Hogeschool Rotterdam blijkt dat het niet werkt als locaties zelf extra activiteiten maken die de ouders thuis gaan doen. Dat is verwarrend voor ouders. Ook mist dan een goede opbouw en aandacht voor de vuistregels.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies