Stapprogramma's en VVE Thuis

Ouderbijeenkomsten VVE Thuis

Bij ieder themaboekje wordt minimaal één ouderbijeenkomst gehouden. Een ouderbijeenkomst bestaat uit twee delen:

1. Informatie over het thema op het kindercentrum of school
Er wordt verteld hoe in het kindercentrum of in groep 1 en 2 aan het thema gewerkt wordt. Dit wordt zo concreet mogelijk gedaan, door voorbeelden te geven en de materialen die je gebruikt te laten zien. Dit duurt ongeveer een kwartier.

2. Overdracht van het themaboekje
Het themaboekje met de activiteiten wordt uitgelegd, geoefend en voorgedaan. Al doende komt de ontwikkeling en opvoeding van kinderen aan de orde en leren ouders hun kind meer ondersteunen en stimuleren. Dit deel duurt ongeveer een uur tot anderhalf uur.

Uitvoering ouderbijeenkomsten

De ouderbijeenkomsten worden uitgevoerd door de pedagogisch medewerker of leerkracht. Bij voorkeur in samenwerking met een medewerk(st)er die ervaring heeft in het begeleiden van laagopgeleide ouders en de taal spreekt van de (grootste) groep migrantenouders. Voorbeelden: een contactmedewerkster van gezinsgerichte programma’s, ouderfunctionaris, oudercontactpersoon of voorlichter eigen taal en cultuur.

Grootte groepen

We adviseren VVE Thuis aan te bieden aan alle ouders van een groep. Het programma is gemaakt voor laagopgeleide ouders, maar ook andere ouders doen graag mee. Eventueel wordt gekozen om alleen laagopgeleide ouders mee te laten doen.

We adviseren om de groepen niet groter te maken dan ongeveer 15 ouders, waarbij idealiter twee begeleiders worden ingezet. Indien er veel werkende ouders zijn of veel migrantenouders kunnen de ouders worden verdeeld over meerdere (kleinere) (taal-)groepen op verschillende tijden. Er zijn dan natuurlijk meer uren nodig.

Vragen?

Hilde Kalthoff is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies