Stapprogramma's en VVE Thuis

Opstapje en Opstap bereiken nog meer!

Opstapje en Opstap hebben niet alleen een positief effect op de ontwikkeling van kinderen, maar ook op de moeders. Zij kunnen hun betrokkenheid bij de ontwikkeling en opvoeding van hun kind(eren) daadwerkelijk vormgeven. Ze gaan actief participeren in de samenleving, bijvoorbeeld door het volgen van Nederlandse taalles. Het zelfvertrouwen van moeders wordt groter, vaders gaan meer aandacht besteden aan hun kind en de sfeer in huis wordt beter.

Door Opstapje en Opstap worden op heel veel terreinen stappen gezet voor een betere positie en participatie van laagopgeleide kinderen én volwassenen, zowel voor mensen met een migratieachtergrond als  mensen met een Nederlandse achtergrond.

Vragen?

Hilde Kalthoff is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies