Stapprogramma's en VVE Thuis

Resultaten Opstapje

Onderzoek Rijksuniversiteit Groningen

De Rijksuniversiteit Groningen heeft Opstapje-kinderen met een migratieachtergrond vergeleken met kinderen met een Nederlandse achtergrond zonder Opstap(je) en een doorsnee van kinderen met een Nederlandse achtergrond (Tellegen 1996). Het onderzoek vormde een onderdeel van het bijstellen van een non-verbale intelligentietest (SON-R). De intelligentiescore van de Opstapje-kinderen blijkt beduidend hoger (12 IQ-punten) dan de score van een vergelijkbare groep kinderen met een migratieachtergrond. De Opstap(je)-kinderen scoren zelfs beter dan de doorsnee kinderen met een Nederlandse achtergrond. De verschillen tussen kinderen met een migratieachtergrond die wel of niet aan Opstapje hebben meegedaan zijn 'zeer markant', met name bij de Turkse en Marokkaanse deelnemers: een verschil van maar liefst 15 IQ-punten in het voordeel van Opstapje!

Onderzoek Rijksuniversiteit Leiden

Het programma Opstapje is onderzocht door de Rijksuniversiteit Leiden (Meesters 1995; Kohnstamm e.a. 1997). In die onderzoeken rapporteerden Opstapje-coördinatoren:

  • een betere moedertaalontwikkeling van de kinderen;
  • een betere omgang van kinderen met spel en omgevingsmateriaal;
  • een grotere sociale redzaamheid van de kinderen in een schoolse situatie;
  • meer vertrouwen van moeders dat zij hun jonge kind iets kunnen leren;
  • meer bewuste aandacht van moeders voor hun kind;
  • vaker en bewuster lenen of kopen van speelgoed en boekjes.

De onderzoekers vonden geen effecten van Opstapje op de cognitieve ontwikkeling van Turkse kinderen in vergelijking met een controlegroep. Daarbij werden de Opstapje-kinderen vergeleken met kinderen die al enige tijd deel hadden genomen aan Opstap. De onderzoekers geven aan dat dit een verkeerde keuze was; de prestaties van de Opstapje-kinderen werden hierdoor onvoldoende gewaardeerd. Het gegeven dat de Opstapje-kinderen vergelijkbaar scoorden, pleit in feite voor het programma.

Opstapje in Duitsland

Het programma Opstapje wordt inmiddels al twee jaar als modelproject uitgevoerd bij ongeveer 100 gezinnen in Bremen en Nürnberg. Het betreft zowel van oorsprong Duitse families als 'immigranten' uit met name Turkije en Oost Europa. Het Deutsches Jugendinstitut (München) is verantwoordelijk voor de wetenschappelijke begeleiding. De coördinatoren van Opstapje zijn getraind en de werkmaterialen voor de gezinnen zijn in het Duits vertaald. De tussentijdse evaluaties bij de gezinnen, uitvoerders en andere betrokkenen zijn dermate positief dat nu reeds besloten is om Opstapje verder aan te passen aan de situatie in Duitsland. In overleg met het Nederlands Jeugdinstituut is het programma zodanig aangepast dat kinderen op jongere leeftijd kunnen starten dan hier in Nederland. Ook is de Functiegerichte Cursus voor contactmedewerksters vertaald en bewerkt voor gebruik in Duitsland.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies