Stapprogramma's en VVE Thuis

Taken bij uitvoering Opstap

De organisatie die verantwoordelijk is voor de uitvoering van Opstapje, de werkgever, dient zorg te dragen voor: het personeelsbeleid, de training en begeleiding van de medewerksters (coördinatoren, contactmedewerksters en eventueel peuterleidsters), de faciliteiten, inbedding en continuïteit. Het personeelsbeleid bestaat uit:

 • het benoemen van een - bij voorkeur iemand met een migratieachtergrond - Opstapje-coördinator met voldoende uren voor haar taken;
 • het samen met de coördinator werven en selecteren van de contactmedewerkers;
 • het vastleggen van taak- en functieomschrijvingen;
 • het zorgen voor goede arbeidsvoorwaarden en scholingsmogelijkheden voor de medewerkers.

De training en begeleiding van de coördinator behelst:

 • training van de coördinator door het Nederlands Jeugdinstituut;
 • werkbegeleiding en ondersteuning;
 • zorgdragen voor alle benodigde scholingsmaterialen en vakliteratuur;
 • functionerings- en beoordelingsgesprekken.

De training en begeleiding van de contactmedewerksters omvat:

 • een introductietraining en een inwerkperiode;
 • training en begeleiding van de contactmedewerksters;
 • functionerings- en beoordelingsgesprekken.

De faciliteiten waarvoor de werkgever zorgt:

 • de aanschaf van alle noodzakelijke materialen voor de coördinator, de contactmedewerksters en de gezinnen;
 • kantoorvoorzieningen, voldoende opbergruimte voor alle materialen en andere benodigdheden;
 • ruimte en faciliteiten voor de trainingen en groepsbijeenkomsten.

De werkgever bewaakt de inbedding en continuïteit van Opstap, dat houdt in:

 • zorgdragen voor deelname aan een structureel beleidsmatig overleg;
 • afspraken maken over samenwerking en afstemming met andere organisaties;
 • zorgen voor inhoudelijk, financieel en strategisch beleid;
 • pr en communicatie;
 • zorgen voor structurele inbedding en financiering.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies