Stapprogramma's en VVE Thuis

Het ontstaan van Opstap

Kinderen met laagopgeleide ouders hebben vaak een achterstand in hun ontwikkeling als ze naar de basisschool gaan. Deze achterstand blijft zonder extra steun de hele basisschooltijd bestaan, wat hun kans op maatschappelijk succes vermindert.

Het overheidsbeleid is al bijna twintig jaar gericht op het voorkomen en verminderen van onderwijsachterstanden. Vooral de eerste zes levensjaren zijn van groot belang voor de ontwikkeling. Daarbij spelen de ouders een cruciale rol. Programma's die zich richten op de thuissituatie zijn noodzakelijk om ouders vaardigheden te leren om hun kind te stimuleren en ondersteunen.
Eind jaren tachtig besloot de landelijke overheid het gezinsgerichte stimuleringsprogramma Home Instruction Program for Preschool Youngsters (HIPPY) in Nederland uit te voeren. Opstap was in eerste instantie een licht bewerkte versie van dit Israëlische programma. Opstap had dermate veel succes dat ook Instapje en Opstapje werden ontwikkeld.

De effecten van dit 'oude Opstap' op de cognitieve ontwikkeling van kinderen vielen tegen. Begin jaren negentig werd dan ook besloten Opstap grondig te vernieuwen op basis van recente wetenschappelijke inzichten en modern Nederlands basisonderwijs. In nauw overleg met de praktijk hebben de Universiteit van Tilburg, het School Advies Centrum, de Citogroep en de Averroès stichting onder verantwoordelijkheid van prof. dr. Rispens (Universiteit Utrecht) een geheel nieuw programma ontwikkeld. Vanaf 1996 is het 'oude Opstap' volledig vervangen door dit Opstap Opnieuw. Uit onderzoek door Cathy van Tuijl blijkt dat het nieuwe Opstapje wel effectief is, zelfs op lange termijn.

Inmiddels wordt de naam Opstap weer gebruikt.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies