Stapprogramma's en VVE Thuis

Woordenboek Opstap(je)

Actieve leerhouding

Een kind met een actieve leerhouding is leergierig, flexibel, zelfstandig, heeft zelfvertrouwen en onderzoekt graag nieuwe situaties (exploratief). Dit is een voorwaarde voor een goede ontwikkeling en schoolsucces.

Contactmedewerkster Opstap(je)

Professional die verantwoordelijk is voor de directe begeleiding van de ouders die deelnemen aan Opstap(je).

Gezinsgerichte ontwikkelingsstimulering

Het vergroten van de ontwikkelingskansen van kinderen door het bevorderen van het pedagogisch gezinsklimaat. Verwante begrippen: gezinsgericht stimuleringsprogramma, gezinsgerichte stimulering, ouderbetrokkenheid thuis/thuisbetrokkenheid.

Opstap(je)-coördinator

Professional die eindverantwoordelijk is voor de uitvoering van een lokaal Opstap(je)project.

Oriëntaties

Leergebieden binnen Opstap.

Ouder-kindinteractie

De manier waarop ouder en kind met elkaar omgaan.

Sensitieve responsiviteit

Het herkennen en erkennen van signalen van een kind en daar prompt (meteen) en adequaat (goed) op reageren.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies