Stapprogramma's en VVE Thuis

Starten met Instapje

Het initiatief om Instapje te starten in een buurt wordt meestal genomen door beroepskrachten van consultatiebureaus of welzijnsinstellingen. Het is raadzaam om bij de start van Instapje een groep te formeren die verantwoordelijk wordt voor de start met het programma. Het opstellen van een projectplan is daarbij een belangrijke eerste stap.Ook dient duidelijk te zijn welke instelling verantwoordelijk wordt voor de uitvoering van Instapje, bijvoorbeeld een Centrum voor Jeugd en Gezin / consultatiebureau of welzijnsinstelling.

Bij de start met Instapje moet een aantal dingen geregeld worden:

 • Het projectplan opstellen met daarin de keuze voor het werkgebied, doelgroepen en gewenst bereik, en de begroting.
 • Onderbrengen van het programma bij een uitvoerende instelling (werkgever).
 • Goede afspraken maken met de verantwoordelijke organisaties, onder meer over de werving van gezinnen. Meestal speelt het consultatiebureau hierbij de grootste rol.
 • Benoemen van een Instapje-medewerkster en eventueel een coördinator.
 • Voldoende budget voor het programma.
 • Goede inbedding in het beleid van de gemeente, duidelijke afspraken met ambtenaren en goede afstemming met andere programma's en activiteiten.
 • Opzetten van of aansluiten bij een netwerk.
 • Afspraken maken met relevante instellingen over samenwerking - bijvoorbeeld bij werving gezinnen, toeleiden naar voorschoolse educatie, doorverwijzen bij problemen, public relations - en voortgang en continuïteit.
 • Inschrijven bij het Nederlands Jeugdinstituut.
 • Afspraken maken met het Nederlands Jeugdinstituut over training.
 • Materialen bestellen.

Wanneer u wilt beginnen met Instapje, kunt u contact opnemen met de landelijk coördinator Stapprogramma's, Hilde Kalthoff, stapprogramma@nji.nl.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies