Stapprogramma's en VVE Thuis

Resultaten Instapje

De Katholieke Universiteit van Nijmegen (Riksen-Walraven, 1994) heeft aangetoond dat Instapje een positief effect heeft op de kwaliteit van de ondersteuning die de moeder het kind biedt én op de ontwikkeling van kinderen.

De Instapje-kinderen scoorden na afloop van het programma significant hoger op een ontwikkelingstest (Bayley ontwikkelingsschalen) dan kinderen uit de controlegroep.

De moeders die Instapje hebben gedaan, tonen meer respect voor de autonomie van het kind, bieden meer structuur aan het kind en ondersteunen het kind beter.

Door Instapje wordt de interactie tussen moeders en kinderen dus daadwerkelijk verbeterd; kinderen krijgen daardoor een goede start.

Riksen-Walraven, J.: Instapje. Ontwikkeling en evaluatie van een thuisstimuleringsprogramma voor Surinaamse opvoeders met een kind van één jaar. Rijswijk: Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, 1994

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies