Stapprogramma's en VVE Thuis

Doorontwikkeling en effectonderzoek VVE Thuis

In het kader van RAAK PRO (praktijkgericht onderzoek, Kenniscirculatie en Innovatie in samenwerking tussen hogescholen en de beroepspraktijk) vindt doorontwikkeling en effectonderzoek plaats tussen 1 maart 2012 – 1 maart 2016.

Consortium

Penvoerder is de Hogeschool Rotterdam. Andere partners van het NJi zijn: de UvA, de Radboud Universiteit Nijmegen, de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Hogeschool Amsterdam, drie schoolbesturen uit Rotterdam, gemeente Rotterdam en vanuit Almere Prisma, schoolbestuur ASG, de gemeente Almere en De Schoor.

De onderzoeksvraag

Is er een effect van deelname aan VVE Thuis op de ontwikkeling van kinderen en in hoeverre kan voor laagopgeleide gezinnen het programma-aanbod met behulp van ICT succesvol worden geïntensiveerd? Twee deelvragen:

  1. Gaan peuters en kleuters die aan VVE Thuis deelnemen sterker vooruit in hun talige, geletterde, cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling dan kinderen die niet aan het programma deelnemen?
  2. In hoeverre draagt intensivering met ICT bij aan de kwaliteit van de uitvoering van activiteiten zoals die in VVE Thuis (peuters) worden aangeboden en aan de effectiviteit van het programma?

De drie samenhangende onderdelen zijn:

  1. Digitaliseren VVE Thuis: Het digitaal inzetten van ouder-kindactiviteiten ( praatplaten), met online ondersteuning aan ouders.
  2. Effectonderzoek, onderzoeksleider Roel van Steensel, Erasmus Universiteit van Rotterdam: Gekeken wordt naar de effecten van VVE Thuis op de ontwikkeling van kinderen en de vaardigheden van ouders, zoals hun interactiegedrag. Er zijn twee promoties aan het onderzoek verbonden.
  3. Ontwikkelen lesmateriaal / module ouderbetrokkenheid voor pabo’s door de Hogeschool
Vragen?

Hilde Kalthoff is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies