Stapprogramma's en VVE Thuis

Samenslim en bevorderen leergedrag

Bij Samenslim oefenen kinderen met goed leergedrag (zelfsturing) door het oplossen van probleempjes. De computer houdt bij hoe het kind speelt. Als het goed gaat, krijgt een kind een moeilijker spelletje. Als het beter is om nog even te oefenen, blijft het op hetzelfde niveau. En als het te lastig is, krijgt het kind een gemakkelijker spelletje. En als een kind erg afwachtend is, krijgt het andere hulp dan wanneer het kind zomaar wat klikt.

Goed leergedrag is essentieel voor de onderwijskansen van een kind. Onderzoek toont aan dat Samenslim ineffectief leergedrag van kinderen verbetert.

Samenslim: instructiebladen voor ouders

Ouders krijgen door Samenslim informatie over het leergedrag van hun kind. In de bijeenkomsten leren de ouders om het leergedrag van hun kind in dagelijkse situaties te bevorderen.  Per spelgroep is er een instructieblad voor de ouders. Hierin staat steeds een andere vaardigheid, gericht op meer zelfsturing bij het kind, centraal.

Vragen?

Hilde Kalthoff is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies