Stapprogramma's en VVE Thuis

Starten met Opstapje en Opstap

Het is aan te raden dat de initiatiefnemers voor Opstap en Opstapje een groep formeren die verantwoordelijk wordt voor de start met het programma. Het maken van een projectplan is daarbij een belangrijke eerste stap. Ook dient duidelijk te zijn welke instelling verantwoordelijk wordt voor de uitvoering van Opstapje of Opstap, wie de werkgever wordt: een welzijnsinstelling, een peuterspeelzaal of een basisschool met een programma voor voor- en vroegschoolse educatie.

Bij de start met Opstap(je) moet een aantal dingen geregeld worden:

  • het projectplan schrijven met daarin de begroting en de keuze voor het werkgebied, de doelgroepen en het gewenst bereik
  • onderbrengen van het programma bij een uitvoerende instelling die als werkgever fungeert
  • goede afspraken maken met de peuterspeelzaal (Opstapje) / school (Opstap)
  • benoemen van de Opstap(je)-coördinator
  • voldoende budget voor het programma
  • goede inbedding in het beleid van de gemeente, duidelijke afspraken maken met ambtenaren, goede afstemming met andere programma's en activiteiten
  • opzetten van of aansluiten bij een netwerk, bij voorkeur zowel op stedelijk als op wijkniveau
  • afspraken maken met instellingen over voortgang, continuïteit en samenwerking, bij bijvoorbeeld de werving van gezinnen, pr en doorverwijzen bij problemen.

Wanneer u met Opstap of Opstapje bij u in de buurt wilt beginnen, neemt u contact op met stapprogramma@nji.nl. U ontvangt van ons een formulier Deelname Opstap(je). Na ontvangst van het formulier maken wij afspraken met u over de trainingen.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies