Stapprogramma's en VVE Thuis

Onderzoek in Amsterdam: Opstap werkt op lange termijn

Kinderen die aan het programma Opstap hebben deelgenomen, hebben gemiddeld hogere rekenscores dan de kinderen die er niet aan hebben deelgenomen. Daarnaast scoren de kinderen in groep 6 die aan Opstap hebben meegedaan hoger wat betreft taal. De (bescheiden) voorsprong van Opstap-kinderen wordt gedurende de hele basisschool vastgehouden. Turkse en Marokkaanse kinderen profiteren evenveel van het aanbod.

Deze positieve effecten zijn aangetoond in onderzoek van het SCO-Kohnstamm Instituut (Veen, Van der Veen en Koopman, 2003) naar de resultaten van het project Capabel in de Amsterdamse wijk Bos en Lommer. Capabel is gericht op het bestrijden van schoolachterstand. In het project wordt een groot aantal programma's en activiteiten uitgevoerd, bijvoorbeeld: groepsvoorlichting van de GGD voor ouders van baby's en peuters; Opstap; Overstap; speluitleen; Boekenpret en Fantasia; cursussen opvoedingsondersteuning (Opvoeden: Zó!, Beter omgaan met pubers); cursussen ouderbetrokkenheid; circus Elleboog.
De scholen en andere instellingen benoemen Opstap en Overstap als 'zeer waardevolle projecten'. Kinderen leren met Opstap allerlei basisvaardigheden, waarop op school kan worden ingehaakt. Een leerkracht merkt op: 'In de kleutergroep is het goed te merken wanneer een kind Opstap doet.'

Veen, A., I. van der Veen en P. Koopman Bos en Lommer
Onderzoeksrapportage over de periode 1991-2001
Evaluatieonderzoek Capabel. Amsterdam: SCO Kohnstamm Instituut, 2003

 

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies