Stapprogramma's en VVE Thuis

Onderzoek VVE Thuis Raak Pro

Effectonderzoek VVE Thuis peuters

Het effectonderzoek bij VVE Thuis peuters wordt uitgevoerd bij speelzalen in Hoorn, Hoofddorp, Almere en Rotterdam. Er wordt gekeken naar  de effecten van VVE Thuis op de ontwikkeling van kinderen en de ouder-kindinteractie. Hierbij wordt nagegaan of de door de Radboud Universiteit Nijmegen ontwikkelde app, voor het stimuleren van de ouder-kindinteractie, een toegevoegde waarde heeft. 
Het onderzoek wordt uitgevoerd door Rosa Teepe; een promotie onder leiding van prof. dr. Ludo Verhoeven en dr. Inge Molenaar.

Effectonderzoek VVE Thuis kleuters

Het effectonderzoek bij VVE Thuis voor kleuters vindt plaats in Driebergen, Den Haag, Best, Hoorn, Roosendaal en Haarlem.  Het onderzoek wordt uitgevoerd door Sanneke de la Rie; een promotie onder leiding van prof. dr. Adriaan Hofman en dr. Roel van Steensel. 
Het onderzoek loopt voorspoedig; de resultaten worden verwacht in 2016. Dan wordt ook besloten of de app structureel onderdeel wordt van VVE Thuis.

Onderzoek VVE Thuis PPO

Het onderzoek ‘Betrokkenheid van diverse groepen ouders in de kleuterklas’ door de Erasmusuniversiteit en de Radboud Universiteit Nijmegen is in oktober 2014 gestart. Het onderzoek wordt gefinancierd door de  Programmaraad Praktijkgericht Onderzoek (PPO).
Het gaat ten eerste om de vraag in hoeverre VVE Thuis aansluit bij de opvattingen en gedrag van verschillende groepen ouders ten aanzien van opvoeding en onderwijs en om de vraag in hoeverre deze verschillen de effecten van VVE Thuis beïnvloeden.
Ten tweede wordt nagegaan hoe de duurzaamheid van VVE Thuis kan worden bevorderd. Hiertoe is een ontwikkelgroep gestart, waarin diverse betrokkenen vertegenwoordigd zijn. De ontwikkelde ‘duurzaamheidsinterventie’ wordt na de zomer uitgevoerd op enkele scholen als aanvulling op VVE Thuis. Er wordt nagegaan wat de effecten zijn. 
Er zijn inmiddels scholen geselecteerd in Amsterdam, Weert, Zoetermeer, Den Bosch  en Best. De deelnemende scholen worden over drie groepen verdeeld:
In groep A en B werken scholen vanaf het schooljaar 2015-2016 twee jaar lang met VVE Thuis. De scholen in één van de twee groepen krijgen extra begeleiding bij de verduurzaming van het programma. De scholen in groep C vormen de controlegroep.
Het betreft een promotieonderzoek van 4 jaar door Eke Krijnen onder begeleiding van prof. dr. Sabine Severiens en dr. Roel van Steensel.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies