Stapprogramma's en VVE Thuis

Modelbeschrijving 'Door samenhang meer effect'

Voor- en vroegschoolse educatie in combinatie met VVE Thuis zorgt voor een betere schoolloopbaan van kinderen met laagopgeleide ouders. De effecten zijn echter sterker als er een goede samenhang is met ander aanbod voor ouders op het gebied van opgroeien en opvoeden.
Als alle professionals de vuistregels  gebruiken  in hun contact met ouders is er een vergelijkbare manier van omgaan met kinderen, is de wederzijdse communicatie beter en  kunnen de professionals de ouders gerichter adviseren en feedback geven. Ouders begrijpen beter hoe professionals omgaan met hun kind en waarom het goed is voor de ontwikkeling van hun kind.

Hoe een samenhangende aanpak in de praktijk bereikt kan worden, wordt beschreven in de publicatie Door samenhang meer effect. Modelbeschrijving.

Wil je ook een samenhangende aanpak?

Wij bieden je organisatie en/of je gemeente advies over hoe je op lokaal niveau tot een optimale samenhang,  gericht op een goede ontwikkeling van kinderen, kunt komen.
Als begeleider van VVE Thuis heb je geleerd om de vuistregels te gebruiken in de ouderbijeenkomsten van VVE Thuis. Maar voor alle professionals die met ouders werken, zijn de vuistregels bruikbaar in het contact met ouders. 

Om een samenhangende aanpak te bewerkstelligen traint het Nederlands Jeugdinstituut professionals in het gebruik van de vuistregels. Bijvoorbeeld pedagogisch medewerkers die de vuistregels leren gebruiken tijdens de inloop op de voorschool, medewerkers van een kruipgroep of samenspelgroep en opvoedadviseurs.

Mail voor meer informatie naar stapprogramma@nji.nl.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies