Stapprogramma's en VVE Thuis

Jubileum 30 jaar Spelend leren thuis

Op 27 september 2017 vierde het Nederlands Jeugdinstituut het 30-jarige jubileum van de gezinsgerichte programma's. In september 1987 startten de pilots van Opstap (4-6 jaar), het eerste programma voor gezinsgerichte stimulering in Nederland. Later werden ook Instapje (1-2), Opstapje (2-4) en VVE Thuis (3-6) ontwikkeld. De feestelijke bijeenkomst in het OBA Theater was voor veel aanwezigen een jubileum en reünie tegelijk. Successen en mijlpalen werden gevierd, maar er werd ook een blik op de toekomst gericht.

Micha de Winter: Opstap naar HOOP

De eerste spreker van de dag, Micha de Winter, bracht een betoog van hoop. “Kinderen hebben hoop, perspectief, optimisme en levenslust nodig”, stelde de hoogleraar. Ook het belang van de gemeenschap kwam aan bod: sociale verbinding en betrokkenheid zijn essentieel, en opvoeding moet gezien worden als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De kern van het betoog van De Winter, het woord hoop, werd ook concreet gemaakt.

Cathy van Tuijl: Actuele wetenschappelijk kennis

Lector Cathy van Tuijl richtte zich in haar bijdrage vooral op de actuele wetenschappelijke kennis over de ontwikkeling van jonge kinderen en de positieve resultaten van Opstap. Van Tuijl liet zien dat investeren in de voorschoolse periode veel geld uitspaart. Deze eerste jaren zijn cruciaal voor de ontwikkeling van kinderen door de snelle hersenontwikkeling. Een stimulerende gezinsklimaat is noodzakelijk voor een goede ontwikkeling van kinderen. “Als we kwetsbare gezinnen willen helpen bij hun opvoedingstaak en hun kinderen betere kansen in de samenleving willen bieden, zou elke gemeente voor deze gezinnen gezinsstimuleringsprogramma’s beschikbaar moeten stellen.”


Gebruikers aan het woord

Moeder Abir Saadulddin:
“Ik heb gezien wat mijn kind leert. Mijn kind leert veel van het spelen, daar ben ik heel erg blij mee.”

Kind Ramaa Alshawi:
“Bij Opstap ga ik altijd boekjes lezen. Ik heb zoveel boekjes gelezen dus wat mijn favoriete boekje is weet ik niet meer.”


Na de pauze

Muziek na de pauze

Na de pauze werd het podium gevuld met degenen om wie het écht allemaal draait: de Opstap kinderen. De kinderen Stimenz Apeldoorn, het oudste Opstap-programma dat nog steeds loopt. brachten onder begeleiding van muziekgroep Mudanthe hun kunsten op de djembé ten gehore. De kinderen waren zichtbaar enthousiast en kregen een luid applaus van het aanwezige publiek. Na afloop kwamen ook alle ouders, medewerkers en betrokkenen op het podium.

Hilde Kalthoff: 30 jaar Spelend leren thuis

De landelijk coördinator Stapprogramma’s/VVE Thuis ging in op het verleden, het heden en de toekomst: van het ontstaan van Opstap tot nieuwe kansen. Vandaag de dag doen ruim 10.000 gezinnen mee en de programma’s zijn in meerdere landen actief. Het NJi blijft streven naar verbetering, in nauwe samenwerking met universiteiten en de praktijk. Door een grote diversiteit in de doelgroep voor de programma’s is meer maatwerk voor gezinnen vereist. Digitale mogelijkheden en beeldmateriaal zullen de inhoud van de programma’s en toegankelijkheid voor ouders versterken.


Gebruikers aan het woord

Melanie Maartens, medewerker voor en vroegschoolse activiteiten De Schoor:
“De activiteiten van Instapje, Opstapje, en VVE Thuis zijn verschillend per leeftijdsgroep en niveau. Maar ze zijn allemaal kindgericht en laagdrempelig. Het mooie aan deze programma’s is dat er weinig nodig is in huis om eraan te beginnen. Alle ouders kunnen het dus huis toepassen.”

Saïda Yachou, assistent programmaleider Participe:
“We zien hele gezinnen groeien, kinderen leren sneller en de interactie tussen ouder en kind neemt toe. Dus niet alleen kinderen leren, maar ook ouders. Die ouders helpen hun kinderen niet alleen bij de schoolresultaten, maar leren zelf ook om activiteiten te ondernemen.”


Voorstelling Hans en Monique Hagen

De bekende kinderboekenauteurs – die verschillende gouden en zilveren griffels wonnen – deden hun voorstelling ‘Ik zoek, ik zoek’. Het duo liet het publiek lachen en had veel interactie met de kinderen op de eerste rij. Het theater van Hans en Monique Hagen is leuk én leerzaam. Hoe zie je dat iets een versje is? De kinderen mochten titels van versjes raden en werden actief betrokken bij de taalspelletjes. Leren en spelen tegelijk: de voorstelling van Hans en Monique Hagen sluit naadloos aan bij alles waar de Stapprogramma’s en VVE Thuis voor staan.


Gebruikers aan het woord

Moeder Zehra Bozali:
”Opstap is erg leuk voor mijn kinderen. Ze doen spelletjes en leren tegelijk. Ik leer er zelf ook erg veel van. Het omgaan met mijn kinderen en het ondersteunen bij het leren. Ik spreek nu al een beetje Nederlands, daar heeft Opstap ook veel bij geholpen. Als ik helemaal goed Nederlands spreek ga ik ook vrijwilliger worden bij Opstap.”

Kind Rayan Alkharas:
“Mirjam komt altijd bij ons thuis en ze is heel aardig. We spelen samen spelletjes, gaan samen lezen en doen de rode map. Dankzij Mirjam kan ik heel goed lezen.”


Op naar de volgende 30 jaar

Het jubileumfeest kwam daarmee tot een einde. De boodschap van hoop en perspectief van De Winter werd door het aanwezige publiek mee naar huis genomen. Ook de kennis van Cathy van Tuijl en de toekomstvisie van Hilde Kalthoff bleven in de gedachten van de aanwezigen.

De inspirerende dag eindigde met een muzikale tint. Onder begeleiding van het publiek, voorzien van samba-eieren, sloot muziekgroep Mudanthe de dag af. Tijd voor de borrel, waar werd nagepraat over een geslaagde dag. In 30 jaar gezinsgerichte programma’s is veel bereikt, maar er zijn nog veel meer mogelijkheden. Daar gaat iedereen in de komende tijd hard aan werken. Op naar de volgende 30 jaar!

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies