Kaleidoscoop

Instrument 'Zelfevaluatie, Coaching en Beoordeling'

Om de kwaliteit van het werk in kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en groep 1 en 2 van basisscholen te kunnen meten en beoordelen, heeft het Nederlands Jeugdinstituut het instrument 'Zelfevaluatie, Coaching en Beoordeling' ontwikkeld. Het instrument sluit aan bij actuele beleidsontwikkelingen, zoals de wet 'Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie' (OKE).

Het instrument is in twee versies verkrijgbaar: één voor kinderdagverblijven (0-3 jaar) en één voor peuterspeelzalen en onderbouw basisonderwijs (2,5-6 jarigen). Het is praktisch toepasbaar en verschaft u veel inzicht in het reilen en zeilen van uw organisatie. Het instrument is breed inzetbaar en geschikt voor alle kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en basisscholen die de kwaliteit van het werk willen meten en versterken, ongeacht het (vve)-programma dat wordt gebruikt.

Het instrument:

  • brengt kwaliteitsaspecten in kaart, waaronder interactie tussen volwassene-kind, speelleeromgeving, dagschema, plannen en observeren, en ouderbetrokkenheid
  • levert specifieke, gemakkelijk te begrijpen kwaliteitsindicatoren, te scoren op vijfpuntsschalen
  • kan door pedagogisch medewerkers, leidsters en leerkrachten worden gebruikt als instrument voor zelfevaluatie
  • kan door locatiemanagers, stafmedewerkers, coördinatoren en trainers worden gebruikt als instrument voor coaching en beoordeling
  • is een bewerking van de Amerikaanse Program Quality Assessment (PQA), van HighScope Educational Research Foundation, die een betrouwbare en wetenschappelijk gevalideerde beoordeling van educatieve programma’s geeft

Het instrument voor kinderdagverblijven kunt u kosteloos downloaden van de website van het Nederlands Jeugdinstituut. Het is ook beschikbaar als handzaam boekje, te bestellen via de bestellijst op deze website. Het instrument voor peuterspeelzalen en onderbouw basisscholen is alleen als boekje te bestellen.

Bij de instrumenten worden workshops op maat aangeboden van één of meerdere dagdelen, met de mogelijkheid van coaching. In de workshops staan de inhoud van het instrument en de toepasbaarheid binnen uw organisatie voor kinderopvang centraal. Meer informatie kunt u opvragen via infokalei@nji.nl.

Vragen?

Jolyn Berns is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies