Licht Instrument Risicotaxatie Kindveiligheid (LIRIK)

Onderzoek naar betrouwbaarheid en validiteit

Het Nederlands Jeugdinstituut, de Radboud Universiteit, Juzt, Spirit en GGD Gelderland-Zuid hebben in 2014/2015 de betrouwbaarheid en validiteit van het Licht Instrument Risicotaxatie Kindveiligheid (LIRIK) onderzocht. Doel van dit onderzoek was na te gaan in hoeverre de LIRIK zorgt voor meer overeenstemming tussen jeugdzorgwerkers en betere inschattingen dan als er zonder checklist gewerkt wordt.

Resultaten

Het onderzoek laat zien dat:

 • De LIRIK niet helpt om voldoende overeenstemming over de veiligheid en risico’s te krijgen
 • De conclusies die professionals met behulp van de LIRIK trekken over de veiligheid en risico’s geen garantie bieden dat het kind (op termijn) ook daadwerkelijk (niet) veilig is
 • Inschattingen met de LIRIK niet beter zijn dan wanneer professionals de LIRIK niet gebruiken.

De LIRIK kan wel helpen bij:

 • Het verbreden van de blik door relevante signalen en beschermende factoren onder de aandacht te brengen
 • Het voorkomen van tunnelvisie
 • Het systematisch naar veiligheid en risico’s kijken en zorgvuldig tot een onderbouwde mening komen
 • Het expliciet maken van het professionele oordeel.

Het is belangrijk dat professionals:

 • Zich ervan bewust zijn dat de LIRIK geen instrument is om tot een objectief oordeel te komen over de veiligheid en risico’s
 • Altijd met ouders en jeugdigen in gesprek gaan over hun conclusies
 • Openstaan voor ideeën van ouders en jeugdigen over de situatie en voor nieuwe informatie die in tegenspraak kan zijn met wat ze eerder dachten te concluderen
 • Bij kritisch meedenkende gedragswetenschappers of collega’s hun conclusies over de veiligheid toetsen
 • Zich ervan bewust zijn dat eigen normen, waarden en ervaringen (als kind, als ouder en als professional) van invloed zijn op wat zij zien als kindermishandeling.

Lees meer in Betrouwbaarheid en validiteit van de LIRIK

(Licht) verstandelijke beperking

In 2013 heeft het Nederlands Jeugdinstituut met financiering van Kinderpostzegels in een pilot onderzocht of en hoe de LIRIK te gebruiken is door instellingen die hulp bieden aan ouders en/of jeugdigen (cliënten) met een (licht) verstandelijke beperking. Uit de pilot blijkt dat de LIRIK ook hier goed inzetbaar is op alle momenten in het primaire proces waarop het relevant is om zicht te krijgen op veiligheid en veiligheidsrisico’s om te bepalen of (en zo ja welke) hulp of ondersteuning nodig is om de veiligheid te verbeteren, of de geboden hulp voldoet of dat andere interventies nodig zijn. Het advies is dan ook geen specifieke (L)VB LIRIK te ontwikkelen.

Lees meer in Bruikbaarheid en mogelijke aanpassingen van de LIRIK voor de toepassing in de (L)VB-sector

Vragen?

Maureen van Benthem-Mailuhu is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies