Moeders Informeren Moeders (MIM)

De 5 succesfactoren

De methodiek Moeders informeren Moeders (MIM) is een krachtig middel om in te zetten als opvoedondersteuning. Wat zijn de 5 succesfactoren?

1. Met MIM bereikt u moeders met een migratieachtergrond

Reguliere instanties bereiken met hun opvoedingsondersteuning ouders met een migratieachtergrond onvoldoende, zo wordt vaak gezegd. Met Moeders Informeren Moeders (MIM) kunt u deze groep wel goed bereiken. Uit onderzoek blijkt dat:

 • 79 procent van de MIM-moeders in 2018 een migratieachtergrond heeft.
 • 45 procent van de vrijwilligsters een migratieachtergrond heeft en een cruciale rol speelt in de voorlichting.

MIM draagt hierdoor bij aan het doorbreken van het sociaal isolement en het bevorderen van de maatschappelijke participatie van deze ouders. De kracht van de inzet van vrijwilligsters is dat deze vrijwilligsters gelijkwaardig zijn in het opbouwen van contacten met moeders. Vrijwilligsters die werken voor MIM participeren in het arbeidsproces en in de samenleving.

2. MIM versterkt de samenwerking met lokale partners

MIM werkt veel samen met andere organisaties in de wijk. Zo werkt MIM samen met:

 • het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG),
 • de jeugdgezondheidszorg,
 • buurtwelzijnsvoorzieningen,
 • mama-cafés,
 • tienermoederhuis,
 • Home-Start,
 • vluchtelingenwerk,
 • lokale zorg- en welzijnsvoorzieningen, zoals verloskundigen, kraamzorg, huisartsen, sociale teams, bibliotheek en vrijwilligsterssteunpunten.

MIM kan daarmee een brug vormen naar deze voorzieningen.

3. MIM versterkt het sociale netwerk van moeders

MIM versterkt het sociale netwerk van de moeders.Dit netwerk kan de moeders helpen voor hun baby of peuter te zorgen waardoor zij minder afhankelijk zijn van deskundigen voor de opvoeding en verzorging. De vrijwilligster is een tijdelijke participant binnen het sociale netwerk van de moeder en helpt haar op verschillende manieren om haar netwerk uit te breiden.

De vrijwilligster besteedt tijdens de huisbezoeken aandacht aan het versterken van het sociale netwerk van de moeder. Zo vinden moeders het fijn andere moeders te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.De vrijwilligster gaat om de moeder in contact te brengen met andere moeders bijvoorbeeld met haar naar de bibliotheek, speelotheek, zwembad, park, een mama-café of andere informele en laagdrempelige bijeenkomsten in de buurt. Ook kan zij sociale media inzetten door bijvoorbeeld een Facebookgroep aan te maken.

Na verloop van tijd heeft de moeder de steun van de vrijwilligster niet meer nodig omdat zij voor hulp haar eigen grotere netwerk kan inschakelen.

4. MIM versterkt het zelfvertrouwen van moeders

De vrijwilligster van MIM stimuleert de moeder zelf keuzes te maken in de verzorging en opvoeding van hun kind. De moeder weet wat goed is voor haar kind. Als het goed gaat met de baby, groeit het zelfvertrouwen van de moeder.

Zij voelt zich geslaagd en bevestigd in haar rol als opvoeder. As het met moeder goed gaat, heeft dit weer een positieve invloed op het kind.De houding van de vrijwilligster is van groot belang bij het versterken van de eigen kracht van de moeder.

De vrijwilligster neemt een bevestigende en ondersteunende houding aan, en gaat uit van de ideeën en wensen van de moeder. Zij erkent de vragen en twijfels van de moeder, maar beschouwt zichzelf niet als degene die het beter weet. Zij stimuleert de moeder zelf tot oplossingen te komen naar aanleiding van de vragen die ze heeft. De vrijwilligster spreekt waardering uit voor deze oplossingen, ook als zij het er niet mee eens is. Bovendien stimuleert zij het vertrouwen van de moeder in haar eigen vaardigheden om de oplossingen ook uit te voeren, haar eigen keuzes te maken, en zo te ontdekken wat bij haar en haar baby past.

5. Veel moeders en vrijwilligsters ervaren MIM als positief

Wat zeggen moeders zelf?

 • ‘Wat ik het prettigst vond was dat ik iemand had om mee te praten en die naar me luisterde zonder te oordelen.’
 • ‘De MIM-vrijwilligster heeft me meer zelfvertrouwen gegeven en we hebben nog steeds heel prettig contact.’
 • ‘Deze vrijwilligster heeft het mooiste van mijn ‘moeder-zijn’ naar boven weten te halen!’
 • ‘Ik kon mijn verhaal kwijt, kreeg herkenning, feedback en tips en vervolgens kon ik weer verder en was mijn blik verruimd!’

Wat zeggen vrijwilligsters?

 • ‘Ik vind het fijn dat ik er voor haar kan zijn door naar haar te luisteren en te bespreken wat haar bezig houdt.’
 • ‘Ik weet nu eindelijk door MIM wat voor een soort werk ik leuk vind en waarin ik een opleiding wil gaan volgen.’
 • ‘Fijn om eigen ervaringen aan te wenden om een ander vooruit te helpen.’
 • ‘Ik leer veel van dit werk, ook van de bijeenkomsten en vind het leuk dat ik collega-vrijwilligsters heb bij wie ik me thuis voel.’
Vragen?

Jolyn Berns is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies