Licht Instrument Risicotaxatie Kindveiligheid (LIRIK)

Digitale versies

Verschillende commerciële bedrijven hebben een digitale versie van de LIRIK ontwikkeld. Hierbij kunnen hulpverleners de checklist digitaal invullen, antwoordopties aanvinken en een toelichting bij de vragen digitaal invullen. Dit sluit goed aan bij de werkwijze van bureaus jeugdzorg en andere jeugdzorgaanbieders omdat zij werken met digitale registratie- en rapportagesystemen.

LIRIK in BergOp

De LIRIK is opgenomen in het webbased softwareprogramma BergOp van Praktikon. Naast digitale verwerking van de LIRIK, kan het management dit programma bijvoorbeeld gebruiken om te kijken hoe vaak de LIRIK gebruikt wordt. Er is een reguliere BergOp versie (verschillende instrumenten waaronder de LIRIK) en 'BergOp light' die alleen toegang geeft tot één instrument (de LIRIK). De gebruiker sluit met Praktikon een licentieovereenkomst voor BergOp af. De kosten hangen af van het aantal cliënten waarvoor BergOp gebruikt wordt. Meer informatie: www.bergop.info

LIRIK Intraworks

Het softwarebedrijf Intraworks heeft een webbased LIRIK ontwikkeld (toegankelijk via een beveiligde verbinding). De ingevulde LIRIK wordt als pdf-bestand geretourneerd aan de gebruiker. Het is bovendien mogelijk deze versie van de LIRIK te integreren in de bestaande software van de instelling. De kosten zijn afhankelijk van de specifieke wensen en eisen van de gebruiker. Voor meer informatie: www.intraworks.nl.

Ontwikkeling eigen digitale versie

Wilt u zelf een digitale versie (laten) ontwikkelen, dan kan dat onder voorwaarde van een vergoeding van 1.500 euro (excl.BTW) voor het gebruik van de LIRIK. U kunt daarvoor contact opnemen via lirik@nji.nl. Het Nederlands Jeugdinstituut zal u dan basisbestanden van de LIRIK aanleveren. Ook geven we op basis van opgedane ervaringen advies. Een aantal aandachtspunten zijn namelijk belangrijk bij digitalisering om valkuilen te vermijden (verminderde bruikbaarheid en weerstand bij medewerkers).

Vragen?

Klaas Kooijman is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies