Nieuws van het NJi

Meer interactievaardig na training Oog voor Interactie

Goede interactievaardigheid is een belangrijke pijler van proceskwaliteit in de kinderopvang. Pedagogisch medewerkers moeten in staat zijn om een kind te begeleiden in zijn omgang met andere kinderen, zijn materiële omgeving en zichzelf. Dat is de hulp die een kind nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Na het volgen van de training Oog voor Interactie stijgt deze interactievaardigheid bij pedagogisch medewerkers.

De training Oog voor Interactie van het Nederlands Jeugdinstituut is een van de twee trainingen die worden aangeboden binnen de SZW-subsidieregeling Versterken taal- en interactievaardigheden beroepskrachten en gastouders in de kinderopvang (2015 - 2018). De training Oog voor Interactie wil professionals interactievaardiger maken, zodat zij op een kindvolgende manier hun inzet kunnen verbeteren.

Resultaat uit onderzoek

Recent zijn twee rapportages verschenen over het resultaat van de aangeboden trainingen.

  • De BKK-monitor Tussentijds verslag tweede tranche (BKK/Bureau Bartels, juni 2017) laat zien dat de motivatie van deelnemers tijdens de bijeenkomsten van Oog voor Interactie onverminderd hoog is. De training voor pedagogisch medewerkers sluit nog steeds in hoge mate aan op hun leerwensen en verwachtingen. De train-de-trainer voor stafmedewerkers stijgt zelfs in waardering ten opzichte van de eerste tranche.
  • Uit het onderzoek Interactievaardigheden in de kinderopvang (Universiteit Utrecht, juni 2017) blijkt dat medewerkers na Oog voor Interactie met meer bewustzijn handelen; zij hebben meer aandacht voor eigen inbreng en komen beter tegemoet aan de behoefte van kinderen. Observatie toont aan dat deelnemers zichzelf op zes van de zeven CLASS-proceskwaliteitsindicatoren verbeterden, zoals positieve sfeer, en aandacht voor kindperspectief.

Hoge score op 'Aandacht voor kindperspectief'

Onderstaande tabel geeft weer hoe de interactie tussen pedagogische medewerker (pm'er) en kind is verbeterd na de training Oog voor Interactie van het Nederlands Jeugdinstituut en de training Tink van aanbieder Sardes. Dit is gemeten aan de hand van zeven dimensies van CLASS (Classroom Assessment Scoring System), een observatie-instrument dat de interactie in kaart brengt. De hoge score op 'Aandacht voor kindperspectief' maakt duidelijk dat Oog voor Interactie daadwerkelijk op een kindvolgende manier aan proceskwaliteit bijdraagt.

Geobserveerde ‘groei’ in CLASS dimensies

Dimensie Oog voor interactie TINK
Positieve sfeer 5 1
Sensitiviteit van de pm'er 4  
Aandacht voor kindperspectief 7  
Begeleiden van gedrag    
Faciliteren van leren en ontwikkeling 1 1
Kwaliteit van feedback 1 1
Taalstimulering 3 3
Gebaseerd op 9 pm'ers 5 pm'ers

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies