Nieuws van het NJi

'Meer bekendheid nodig voor erkende interventies'

De databanken met erkende interventies voor welzijn en gezondheid zijn zinvol en nuttig. Dat zeggen gebruikers in een evaluatie van het erkenningstraject. Wel zijn de databanken en de erkende interventies nog niet zo bekend in het veld, bijvoorbeeld bij gemeentelijke beleidsmakers. Verder vinden de respondenten meer kennis over de werkzame elementen van interventies belangrijk. Die twee onderwerpen pakt het Nederlands Jeugdinstituut aan in samenwerking met andere instituten voor zorg en welzijn.

De zeven instituten uit het Samenwerkingsverband Erkenning van Interventies vroegen ruim zeshonderd gebruikers uit de verschillende werkvelden naar hun mening over het erkenningstraject. Het traject biedt inzicht in de kwaliteit, de effectiviteit en in iets mindere mate de uitvoerbaarheid van een interventie, aldus de respondenten. De ontwikkelaars van interventies zijn redelijk tevreden over de begeleiding die ze krijgen, maar minder over de tijd die het indienen van een interventie kost.

Aanbevelingen

Het samenwerkingsverband besprak de resultaten van het onderzoek met deelnemers en belanghebbenden en kwam tot een aantal aanbevelingen. Bijvoorbeeld: stimuleer het gebruik van erkende interventies en geef meer inzicht in de werkzame elementen van interventies. Vereenvoudig verder de erkenningsprocedure en maak ruimte voor kwalitatief onderzoek.

De deelnemers aan het Samenwerkingsverband Erkenning van Interventies zijn het Nederlands Jeugdinstituut, RIVM Centrum Gezond Leven, het Kenniscentrum Sport, Movisie, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, het Trimbos-instituut en Vilans. Zij beheren databanken met interventies gericht op opgroeien en opvoeden, jeugdgezondheidszorg, gezondheidsbevordering, sport en bewegen, maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid, justitie, en gehandicapten- en ouderenzorg. De afgelopen jaren hebben de instituten samen één erkenningstraject ontwikkeld voor de interventies in de verschillende werkvelden. De komende jaren pakken ze de aanbevelingen uit de evaluatie op, waar nodig in samenwerking met de gebruikers van de databanken: gemeenten, het onderwijs en uitvoerende organisaties.

Databank Effectieve jeugdinterventies

Het Nederlands Jeugdinstituut neemt twee aanbevelingen voor zijn rekening. Zo verbetert het NJi onder andere de zoekfunctie van de databank Effectieve jeugdinterventies, om de bekendheid van interventies bij en het gebruik door professionals en gemeenten te stimuleren. Verder is het NJi betrokken bij onderzoek naar de werkzame elementen van effectieve interventies, om de kennis daarover te delen met het werkveld.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Meer informatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies