Producten en diensten

Landelijke implementatie jgz-richtlijn secundaire preventie kindermishandeling

Evaluatie en good practices

In maart 2011 ging de landelijke implementatie van de jgz-richtlijn secundaire preventie kindermishandeling van start. Het implementatietraject duurde 14 maanden. In deze rapportage wordt verslag gedaan van de landelijke en lokale activiteiten die jgz-organisaties hebben uitgevoerd in het kader van de implementatie van de richtlijn. 

Dertien goede voorbeelden

Er was bij jgz-organisaties veel animo voor de implementatie van de richtlijn. In dit rapport worden dertien good practices van negen verschillende organisaties beschreven. Daarnaast wordt verslag gedaan van de resultaten van een landelijke website voor informatie-uitwisseling tussen aandachtsfunctionarissen. Tot slot worden conclusies en aanbevelingen gedaan. De implementatie van deze richtlijn is begeleid door het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, het Nederlands Jeugdinstituut en TNO Behavioural and Societal Sciences.


Titel:
Landelijke implementatie jgz-richtlijn secundaire preventie kindermishandeling. Evaluatie en good practices
Auteur:
Broerse, A., M. Kamphuis, K. Kooijman, M. Vergeer, M. Beckers
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
54 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies