Kindermishandeling

Aanpak seksueel misbruik

Seksueel misbruik kan binnen de gezinssituatie plaatsvinden, maar komt met name voor buiten het gezin. Meestal is het een bekende van het kind, denk aan personen die met kinderen werken, vrijwilligers of leeftijdgenoten. Er zijn verschillende ontwikkelingen gaande om seksueel misbruik tegen te gaan en aan te pakken.

Aanpak seksueel geweld tegen kinderen

De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen heeft in 2014 een rapport uitgebracht over de aanpak van seksueel geweld tegen kinderen in Nederland. Het gaat daarbij zowel om seksueel geweld binnen het gezin als buiten het gezin. Uit het rapport blijkt onder meer dat de drempels voor slachtoffers om uit te komen voor het seksueel geweld, het te melden bij instanties en aangifte te doen bij de politie, te hoog zijn. Lees meer: Op goede grond. De aanpak van seksueel geweld tegen kinderen.

Preventie in het onderwijs

Juni 2017 rapporteerde de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen dat er nog veel moet verbeteren om met seksuele en relationele vorming in het onderwijs seksueel geweld tegen kinderen te voorkomen. De Nationaal Rapporteur benadrukt dat scholen het beste kunnen kiezen voor een lesmethode waarvan bewezen is dat die effectief is in het voorkomen van seksueel geweld. Deze zijn echter nog niet voor handen. Het beste alternatief op dit moment is kiezen voor methoden waarvan het op basis van de theoretische onderbouwing aannemelijk is dat ze werken. Lees meer: Effectief preventief.

Seksueel misbruik in instellingen voor jeugdhulp

De commissie-Samson heeft onderzoek gedaan naar seksueel misbruik in jeugdhulpinstellingen. Daaruit blijkt dat kinderen in een jeugdhulpinstelling ongeveer 2,5 keer zo veel kans liepen om seksueel misbruikt te worden als kinderen in Nederland gemiddeld. Bij meer dan de helft van de gevallen zijn de kinderen door leeftijdsgenoten misbruikt. De commissie-Samson concludeerde daarbij dat de overheid en jeugdzorginstellingen tekort zijn geschoten in hun toezicht en het voorkomen van seksueel misbruik. Lees meer: Omringd door zorg, toch niet veilig

Voorkomen seksueel misbruik in de jeugdhulpverlening

De commissie 'Voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg', onder leiding van André Rouvoet, heeft de aanbevelingen van de commissie-Samson vertaald naar concrete maatregelen. Dit is uitgewerkt in het kwaliteitskader 'Voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg'. Meer informatie vindt u op jeugdzorgnederland.nl in het dossier Voorkomen seksueel misbruik.

Voorkomen seksueel grensoverschrijdend gedrag in vrijwilligerswerk

In vrijwilligersorganisaties die met en voor minderjarigen werken is de zorg voor een veilige omgeving essentieel.  Maatregelen nemen om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen horen daarbij. En voorbereid zijn om goed om te gaan met de gevolgen, als het toch gebeurt. De Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk biedt informatie over wat vrijwilligersorganisaties, ondersteuners en gemeenten hierin kunnen doen op www.inveiligehanden.nl.

Vragen?

Roos Kooijman is contactpersoon.

Foto Roos  Kooijman

Hebt u een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld?
Bel voor advies over of het melden van vermoedens:
Veilig Thuis: 0800 - 2000 (gratis) - www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies