Maatschappelijk thema

Zo thuis mogelijk opgroeien

Alle kinderen hebben recht op een plek waar zij zich veilig, stabiel en optimaal kunnen ontwikkelen. De meeste kinderen ontwikkelen zich zonder al te veel problemen tot autonome en sociale volwassenen. In sommige gezinnen lukt dit alleen met passende ondersteuning.

Kunnen kinderen niet in hun eigen gezin opgroeien, dan behoren ze een plek te krijgen in een passende gezinsvorm met vaste opvoeders. Er moeten zo min mogelijk overplaatsingen en veranderingen zijn in bijvoorbeeld school en sociaal netwerk.

Opvoeden en pedagogische basis

Een pedagogische omgeving stimuleert de ontwikkeling van een kind optimaal als deze:

  • emotionele veiligheid biedt
  • gelegenheid biedt voor het ontwikkelen van persoonlijke competenties
  • gelegenheid biedt voor het ontwikkelen van sociale competenties
  • waarden en normen overdraagt

Lees meer in De ontwikkeling van kinderen en dossier Ouderschap en opvoeden.

Cijfers

Hoeveel kinderen verblijven in een pleeggezin, gezinshuis of instelling?

Intensief ambulante hulp

Een aantal erkende interventies is specifiek gericht op het voorkomen van uithuisplaatsing van een of meerdere kinderen. 

Deze interventies bieden bijvoorbeeld intensieve (pedagogische) hulp aan huis. Zij werken aan het versterken van het gezin en de opvoedvaardigheden van de ouders.

Jeugdhulp in gezinsvormen

De Jeugdwet verplicht gemeenten kinderen die niet thuis kunnen wonen toch zo thuis mogelijk te laten opgroeien. Dat gebeurt bij voorkeur in een pleeggezin of gezinshuis.

De zorg voor deze kinderen begint met ‘gewoon’ opvoeden. De pleegzorgbegeleider kan als pleeg- of gezinshuisouders dat willen extra ondersteuning of een specialist inschakelen. Steeds meer gemeenten faciliteren kleinschalige voorzieningen voor jeugdhulp.

Beslissen over uithuisplaatsing

Uithuisplaatsing vraagt om zorgvuldige inhoudelijke afwegingen. De richtlijn Uithuisplaatsing ondersteunt daarbij.

De bijbehorende werkkaarten bevatten een instrument om samen met ouders en kind te beslissen. Een handreiking biedt overwegingen voor het bepalen van de best passende plek.

Continuïteit

Continuïteit en voorspelbaarheid zijn belangrijk voor de ontwikkeling van elk kind. Dat geldt zeker als het kind niet in het eigen gezin kan opgroeien.

Een stabiele omgeving is van belang en verplaatsingen moeten zo veel mogelijk worden voorkomen. Ondersteuning van pleegouders of gezinshuisouders is van grote waarde om 'breakdowns' te voorkomen.

Speerpunten residentiële jeugdhulp

Kinderen in een instelling missen vaak de aansluiting met hun gezin, familie en netwerk. Experts hebben daarom samen met jongeren een agenda opgesteld met vier cruciale speerpunten:

  • Beslis samen over integrale residentiële jeugdhulp
  • Werk gezins- en netwerkgericht
  • Zorg voor een ontwikkelingsgericht leefklimaat en goede professionals
  • Voorkom breuklijnen, focus op levensloopzorg

Lees meer over de Speerpuntenagenda en residentiële jeugdhulp.

Vakmanschap en kwaliteit

Pleegzorgbegeleiders werken volgens een richtlijn en kunnen gebruik maken methodieken:

Er zijn criteria die gezinshuizen en gemeenten helpen bij het waarborgen van de kwaliteit:

Vragen?

Foto Harmke  Bergenhenegouwen

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies