Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Wat professionals moeten weten over privacy bij samenwerking onderwijs en jeugdhulp

Bij samenwerking tussen scholen en partners uit de jeugdhulp zijn er veel vragen over bescherming van de privacy, zeker nu de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in werking is getreden. Privacybescherming betekent het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Het gaat om zorgvuldig handelen en informatiebeveiliging. Het bevoegd gezag/schoolbestuur moet veel regelen, maar professionals in het onderwijs en jeugdveld moeten kennis hebben over de belangrijkste principes met betrekking tot privacy, zodat zij zorgvuldig kunnen handelen.


Titel:
Wat professionals moeten weten over privacy bij samenwerking onderwijs en jeugdhulp
Auteur:
Bosdriesz, M. en M. Maessen
Jaar:
Type:
Brochure
Omvang:
8 pagina's
Wat professionals moeten weten over privacy bij samenwerking onderwijs en jeugdhulp

Download de publicatie

Extra download(s):

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies