Maatschappelijk thema

Vraag naar jeugdzorg, van toename naar afname

Bijna 1 op de 8 kinderen tot 18 jaar krijgt een vorm van jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering. Het is een groeiende trend die leidt tot financiële tekorten. Het doet ook de vraag rijzen of kinderen beter af zijn met steeds meer zorggebruik.

Deze pagina leidt naar kennis over inhoud en sturing om meer zicht en grip op het jeugdveld te kunnen krijgen.

Groeiend jeugdzorggebruik: duiding en aanpak

Gemeenten en instellingen worstelen met tekorten door het groeiend beroep op jeugdzorg. Het kabinet maakt extra geld vrij en wil regionale samenwerking afdwingen. Volgens het Nederlands Jeugdinstituut zijn daarmee de problemen niet opgelost.

In een essay schetst het NJi hoe het komt dat zoveel kinderen jeugdzorg krijgen en wat er nodig is om hierin verandering te brengen.

Zicht op het jeugdveld

Met welke voorzieningen kunnen kinderen en hun ouders tijdens het opvoeden en opgroeien te maken krijgen?

Het overzicht 'Opgroeien in Nederland' geeft u een impressie van de voorzieningen.

U krijgt antwoord op vragen over het jeugdveld in Veelgestelde vragen over de jeugdsector.

Trend jeugdzorggebruik

Uit de nieuwste CBS-cijfers blijkt dat de groei van het jeugdhulpgebruik door kinderen en jongeren tot 18 jaar sinds de decentralisatie iets lijkt af te zwakken.

Maar het aantal kinderen en jongeren dat hulp krijgt is nog steeds hoog. En er zijn grote verschillen tussen gemeenten.

Grip op het jeugdveld

Gemeenten en aanbieders zoeken manieren om grip te krijgen op het jeugdveld. Een manier is gezamenlijk focus te krijgen op het maatschappelijk resultaat voor kinderen en gezinnen.

Vervolgens kun je daar de sturing op inrichten. Het onderstaande helpt daarbij.

In de praktijk

Het Kwaliteitskompas hielp deze gemeenten om grip te krijgen op hun jeugdbeleid:

Aanpak in Delft

Gemeente Delft gelooft in de preventieve kracht van scholen en zet in op beschermende factoren.

Lees wat de wethouder van Onderwijs, Jeugd en Integratie hierover vertelt in het artikel:

Top 10 beschermende factoren
 • Sociale binding
 • Kansen voor betrokkenheid
 • Duidelijke normen en waarden voor positief gedrag
 • Erkenning en waardering voor positief gedrag
 • Steun van belangrijke volwassenen
 • Constructieve vrijetijdsbesteding
 • Competenties vergroten; sociaal en emotioneel
 • Cognitieve vaardigheden
 • Schoolmotivatie
 • Positieve identiteit

Beschermende factoren

Wat helpt problemen te voorkomen?

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft een top 10 van beschermende factoren voor de positieve ontwikkeling van jeugd samengesteld.

Het is gebaseerd op onderzoek en gangbare theorieën en biedt gemeenten en voorzieningen houvast bij de invulling van jeugdbeleid. Lees meer:

Een goed functionerend jeugdveld

Vijf ingrediënten voor verminderen zorgvraag
 • Sterke basis
 • Sterke preventie
 • Sterke wijkteams
 • Intensieve hulp met duurzame effecten
 • In kaart brengen en aanpak 10 veelvoorkomende problemen

Lees meer over deze 5 ingredienten en het verminderen van de zorgvraag.

Leiderschap met lef

Om de transformatie in de jeugdsector en in het sociaal domein te bereiken, is 'transformationeel leiderschap' nodig.

Transformationele leiders zoeken naar de ruimte tussen de regels. Lees meer in:

Vragen?

Neem contact met ons op:info@nji.nl (030) 230 63 44

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies