Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Voorspellende en evaluatieve waarde van de Standaard Taxatie Ernst Problematiek (STEP)

In de periode 2001-2003 is door NIZW Jeugd (nu Nederlands Jeugdinstituut) in opdracht van het Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA) gewerkt aan de constructie van de zogeheten Standaard Taxatie Ernst van de Problematiek (STEP). Dit instrument bestaat uit zes schalen: Functioneren Jeugdige (FJ), Kwaliteit Omgeving (KO), Zwaarte Zorg (ZZ), Urgentie Zorg (UZ), Risico Jeugdige (RJ), Risico Omgeving (RO). Uit eerder onderzoek blijken de conceptuele indeling, interne consistentie, dekking en hanteerbaarheid van de eerste vier schalen voldoende tot goed. Ook blijkt de interbeoordelaarbetrouwbaarheid voldoende. Dit houdt in dat de scoring op het instrument niet te zeer afhankelijk is van de hulpverlener die het invult.

In dit rapport staat het onderzoek naar de voorspellende en evaluatieve waarde van de STEP centraal. Bij de voorspellende waarde gaat het om de volgende vragen:

  • Is op basis van de scores van de STEP te voorspellen of jeugdzorg is geïndiceerd of niet?
  • Kan men op basis van de scores van de STEP voorspellen welk type hulp er nodig is en welke urgentie en intensiteit die hulp moet hebben?
  • Eerder onderzoek liet zien dat de RJ- en RO-schalen niet zoveel toegevoegde waarde hebben. Geldt dat ook als het gaat om de ondersteuning van de indicatiestelling?
  • De uiteindelijke vraag is: is op basis van de STEP een richtlijn te maken voor bureaus jeugdzorg m.b.t. de acceptatie van de aanmelding en de urgentie van de hulp?
  • De studie naar de evaluatieve waarde is een eerste, oriënterende studie. Vraag hierbij is: zijn de items gevoelig voor verandering in de ernst van de problematiek als gevolg van jeugdzorg?

Titel:
Voorspellende en evaluatieve waarde van de Standaard Taxatie Ernst Problematiek (STEP)
Auteur:
Yperen, T. van, Pijll, M. van der, Schouten, R., Chênevert, C. en Eijgenraam, K.
Jaar:
Type:
Rapport
Omvang:
56 pagina's

Download de publicatie

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies