Voor en met gemeenten

Regiovisie over geweld in huiselijke kring

Foto Anita  Kraak

Gezamenlijk regionaal beleid is nodig om huiselijk geweld en kindermishandeling effectief aan te pakken. Elke vier jaar moeten gemeenten een regiovisie over geweld in huiselijke kring ontwikkelen. Dat hebben het ministerie van VWS en de VNG afgesproken. Doel: betere sturing en samenhang in het beleid en de financiering daarvan.

Wat kunt u als centrumgemeente doen?

Maak een regiovisie over geweld in huiselijke kring, samen met de andere gemeenten in uw regio. Betrek daar ook de aanbieders, professionals en burgers bij. Stel met elkaar de prioriteiten vast, formuleer concrete acties en een passende beleidsregie. De visie moet antwoord geven op vragen als: Waar liggen de grootste risico’s in onze regio? Waar ligt onze focus? Wat hebben we nodig om onze ambities te realiseren? Welke partijen moeten hierin samen optrekken?

Wat doen wij voor gemeenten?

Het Nederlands Jeugdinstituut weet wat werkt bij de aanpak van kindermishandeling. De grote uitdaging voor gemeenten is om beleid en praktijk aan te laten sluiten bij de problematiek waarmee inwoners te maken hebben.

Wij ontwikkelen domeinoverstijgende kennis en hebben instrumenten die u kunnen helpen meer grip te krijgen op deze veiligheidsproblematiek in uw gemeente. Desgewenst brengen wij samen met u de risicogroepen in uw regio in kaart. Zo kunt u uw beleid aanscherpen.

Lees meer over regionale aanpak.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies