Voor en met gemeenten

Lokale samenwerking rondom veiligheid van kinderen

Foto Anita  Kraak

Als gemeente wilt u dat alle kinderen veilig kunnen opgroeien. Daarvoor is het belangrijk dat lokale organisaties samenwerken rondom de veiligheid van een kind. Iedere professional heeft immers een eigen verantwoordelijkheid als het gaat om de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. In de praktijk gebeurt dit lang niet altijd. Dat levert problemen op, vooral in de verbinding tussen zorg en veiligheid en tussen jeugd- en volwassenenzorg.

Wat kunt u als gemeente doen?

Gemeenten kunnen vanuit hun regierol de samenwerking rondom veiligheid van kinderen faciliteren. Goede samenwerking tussen lokale teams, gecertificeerde instellingen en Veilig Thuis is hierbij cruciaal. U kunt dit stimuleren door in contractafspraken niet alleen op de uitkomsten te sturen maar ook op de samenwerking. Ook kunt u uw financieringskader hierop afstemmen.       

Wat doen wij voor gemeenten?

Het Nederlands Jeugdinstituut kan u ondersteunen bij het bevorderen en monitoren van lokale samenwerking rondom veiligheid. Dat doen we door samen met u een leercyclus op gang te brengen waarbij alle samenwerkingspartners betrokken zijn.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies