Voor en met gemeenten

Sturen op kwaliteit

Foto Marloes  Driedonks

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. Afgelopen jaren zijn gemeenten vooral bezig geweest met de transitie: het regelen van de jeugdhulp. Nu is er ruimte en tijd om te starten met de inhoudelijke vernieuwing: de transformatie van de jeugdhulp. Sturing op kwaliteit wil zeggen: doet u de goede dingen en doet u de dingen goed?

Wat kunt u als gemeente doen?

Maak de omslag van sturen op kosten naar sturen op maatschappelijke resultaten. Stel uzelf de vraag: hoe gaat het met de jeugdigen in mijn gemeente en waar willen we over vier jaar staan? Prioriteer thema’s op basis van een inhoudelijke onderbouwing. Vervolgens zet u gezamenlijk een proces van leren en verbeteren in gang. Spreek met de uitvoerende partners af dat ze de effecten van hun inspanningen inzichtelijk maken. Hou altijd de focus op het gezamenlijke maatschappelijke resultaat.

Wat doen wij voor gemeenten?

Het Nederlands Jeugdinstituut helpt gemeenten om te sturen op maatschappelijk resultaten. Wij hebben monitors om de sturingsinformatie te verzamelen. We ondersteunen gemeenten bij het formuleren van maatschappelijke resultaten en het beantwoorden van de vraag: doet u de goede dingen en doet u de dingen goed?

Kwaliteitskompas

Het Kwaliteitskompas is een instrument voor gemeenten die, samen met partners, willen sturen op kwaliteit. Het Nederlands Jeugdinstituut kan gemeenten, aan de hand van de zes stappen uit het Kwaliteitskompas, ondersteunen bij hun sturing op kwaliteit. Lees meer over het Kwaliteitskompas of bekijk de video.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies