Voor en met gemeenten

Versterken eerstelijnshulp

Foto Herma  Ooms

Sterke eerstelijnshulp is belangrijk om gezinnen snel passende hulp te kunnen bieden. Er wordt dan niet onnodig doorverwezen naar gespecialiseerde hulp. En andersom: er wordt niet langdurig lichte hulp ingezet terwijl gespecialiseerde hulp nodig is. In veel gemeenten is de eerstelijnshulp, waaronder de lokale teams, voor verbetering vatbaar. Een sterke eerstelijnshulp is belangrijk voor de gemeente, in de eerste plaats voor de jeugdigen en opvoeders om wie het gaat, maar ook als financier bent u hierbij gebaat.

Wat kunt u als gemeente doen?

Zorg dat ouders en jongeren in uw gemeente de eerstelijnshulp makkelijk kunnen vinden en gebruiken. Leg verbindingen tussen jeugdhulp en andere domeinen zoals onderwijs, jeugdgezondheidszorg, schuldhulpverlening en de Wmo. Bouw een goede samenwerking op tussen de eerstelijnshulp en informele verbanden in de wijk, basisvoorzieningen en gespecialiseerde jeugdhulp. En tot slot: wees alert op de kwaliteit van lokale teams.

Wat doen wij voor gemeenten?

Het Nederlands Jeugdinstituut biedt advies en ondersteuning aan gemeenten over items als: het versterken van de eerstelijnshulp, integraal samenwerken, professionalisering van lokale teams, het opzetten van een lerende organisatie en het borgen van de veiligheid van kwetsbare gezinnen in de lokale teams. Wij zijn expert in het uitvoeren van praktijkonderzoek, advisering en ondersteuning op uitvoerend en bestuurlijk niveau, implementatie en trainingen.

Lees meer in ons dossier Samenwerken in de wijk.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies