Voor en met gemeenten

Integraal werken in de wijk

Foto Herma  Ooms

Gemeenten krijgen vragen van gezinnen over bijvoorbeeld de opvoeding. Soms stellen die gezinnen ook vragen over werk of zorg. Het is belangrijk om die vragen vanuit een integraal perspectief te beantwoorden. Vaak spelen zaken immers op elkaar in. Door integraal te werken en overstijgend te kijken naar de vragen, worden gezinnen sneller en beter geholpen.

Wat kunt u als gemeente doen?

Haal de schotten binnen de gemeente weg. Ga uit van de vragen van gezinnen. We weten inmiddels wat de meest gestelde vragen zijn van gezinnen. Ga om de tafel met collega’s en met aanbieders: hoe kun je met elkaar op die vragen een goed antwoord formuleren?

Logo Integraal werken in de wijkWat doen wij voor gemeenten?

Het Nederlands Jeugdinstituut helpt gemeenten om integraal in de wijk te werken. Dit doen we samen met andere kennisinstituten en regionale partners. We bieden kennis via:

We hebben ook een vraagbaak: gemeenten kunnen vragen stellen via info@integraalwerkenindewijk.nl. Verder zijn er allerlei instrumenten beschikbaar, zoals een reflectietool waarmee een gemeente kan checken of de toegang goed geregeld is.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies