Voor en met gemeenten

16 - 27: van jeugd naar volwassenheid

Foto Freya  Mostert

In Nederland zijn jongeren meerderjarig als ze 18 jaar zijn. Van de ene op de andere dag moeten ze hun eigen zaken kunnen regelen. Niet alle jongeren zijn daartoe in staat. In elke gemeente heeft circa tien procent van de jongeren tussen de 16 en 27 jaar moeite om op eigen kracht volwassen te worden.

Het gaat bijvoorbeeld om jongeren zonder goed netwerk, jongeren met psychische problemen en jongeren met een laag IQ. Goede begeleiding vanuit de gemeente kan voorkomen dat deze jongeren later veelvuldig gebruik maken van voorzieningen of in de criminaliteit belanden.

Wat kunt u als gemeente doen?

Maak bewust beleid voor jongeren tussen de 16 en 27 jaar. Regel ondersteuning voor minder zelfredzame jongeren zodat ze zelfstandig worden, bijvoorbeeld wonen met begeleiding. Daarbij is het vooral van belang dat u als gemeente één beleidsplan heeft en de ondersteuning vanuit één regisseur biedt. Maak dus geen losse plannen rondom wonen, welzijn, onderwijs, jeugdwerkloosheid.

Logo 16-27Wat doen wij voor gemeenten?

Het Nederlands Jeugdinstituut wil een beweging in gang zetten waardoor alle gemeenten bewust aandacht hebben voor kwetsbare jongeren tussen 16 en 27 jaar. Dat doen we samen met de VNG, ministeries, organisaties voor zorg, onderwijs, werkgevers en werknemers.

We ondersteunen gemeenten bij het maken van een gezamenlijk beleidsplan. Samen verzorgen we de website www.16-27.nl. Hier vindt u cijfers, feiten, stappenplannen, good practices en voorbeelden van beleidsplannen.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies