Voor en met gemeenten

Sterke pedagogische basis

Foto Johan  Kruip

De transformatie van het jeugd- en sociaal stelsel heeft alleen kans van slagen als er sprake is van een sterke basis voor de jeugd. Dat wil zeggen: een veelzijdige opvoed- en opgroeiomgeving, waarin kinderen en jongeren gezond, veilig en kansrijk opgroeien in hun eigen omgeving en de beste kansen krijgen om zo goed mogelijk mee te doen in de samenleving. Dat geldt voor álle kinderen en jongeren, ook als zij extra ondersteuning nodig hebben.

Een sterke basis voorkomt dat alledaagse opgroei- en opvoedproblemen uitgroeien tot ernstige problemen. Het resultaat? Een betere balans tussen door de overheid gefinancierde zorg en dienstverlening én de eigen kracht van burgers, gezinnen en hun sociale netwerk.

Wat kunt u als gemeente doen?

De Jeugdwet maakt gemeenten verantwoordelijk voor het 'versterken van het opvoedkundig klimaat in gezinnen, wijken, buurten, scholen, kinderopvang en peuterspeelzalen'. Een sterke basis vereist een stevige rol van gemeenten. Wat de ingrediënten daarvoor zijn, leest u in ons dossier Sterke basis voor de jeugd:

Wat doen wij voor gemeenten?

Het Nederlands Jeugdinstituut kan gemeenten op allerlei manieren helpen om de basis voor de jeugd te versterken. We weten wat wel en niet werkt en delen graag de goede voorbeelden die we kennen uit andere gemeenten.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies