Voor en met gemeenten

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) is ervoor om samen met gemeenten te onderzoeken waar het (nog) beter kan. Bijvoorbeeld om beter zicht en grip te krijgen op de kwaliteit van uw jeugdveld, de overgang naar volwassenheid, de verbinding met (passend) onderwijs, en het versterken van preventie.

Foto Martijn van Wietmarschen

Kwaliteitskompas: resultaatgericht werken

Praktische tips voor gemeenten

Als gemeente bent u verantwoordelijk voor de jeugdzorg, inclusief opvoedondersteuning en preventie. Sturen op kwaliteit wil zeggen: doet u als gemeente de goede dingen en doet u de dingen goed?

Het Kwaliteitskompas is een instrument voor gemeenten die samen met hun partners willen sturen op de resultaten voor jeugdigen.

Inkoop jeugdhulp

Welke inkoopprocedures kunt u gebruiken voor afspraken met aanbieders van jeugdhulp? Wat zijn de voor- en nadelen? Hoe kunt u sturen op kwaliteit?

Groeiend jeugdzorggebruik

Duiding en aanpak

Gemeenten en instellingen worstelen met tekorten door het groeiend beroep op jeugdzorg. Het kabinet maakt extra geld vrij en wil regionale samenwerking afdwingen. Volgens het Nederlands Jeugdinstituut zijn daarmee de problemen niet opgelost.

In een essay schetst het NJi hoe het komt dat zoveel kinderen jeugdzorg krijgen en wat er nodig is om hierin verandering te brengen.

Kennis en ondersteuning

Wij beschikken over actuele kennis die gemeenten goed kunnen gebruiken en bieden ondersteuning bij de toepassing ervan:

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies