Voor de Jeugd Dag: Samen in actie

Een op de acht kinderen van 0 tot 18 jaar maakt gebruik van jeugdhulp. We staan voor een grote uitdaging, die alleen kans van slagen heeft als er sprake is van een sterke basis. Door versterking van het gewone, dagelijkse leven kunnen zoveel mogelijk kinderen kansrijk, gezond en veilig te opgroeien in hun eigen omgeving. Dat voorkomt dat alledaagse opgroei- en opvoedvragen uitgroeien tot ernstige problemen.

Kom samen in actie om de zorg voor de jeugd en hun ouders goed te organiseren. Hoe? Dat leest u hier.

Tien landelijk veelvoorkomende vragen en problemen

'Gewone' problemen horen bij het alledaagse leven en gaan vaak, met een beetje goede opvoeding en zonder al te veel pech, vanzelf over. Soms is echter ondersteuning of hulp nodig.

Het stelsel verbeteren en het aanbod effectiever maken lukt het best door het concreet te maken.

Bijvoorbeeld weten welke interventies of instrumenten behulpzaam zijn? Kies een van de onderwerpen voor meer informatie.

Van ongezond eten tot overgewicht
Aanpak: Cijfers: Lees meer:
Van druk tot ADHD
Aanpak: Cijfers: Lees meer:
Van dip tot depressie
Aanpak: Cijfers: Lees meer:

Lokale situatie in kaart

We raden gemeenten en aanbieders van jeugdzorg aan zelf per wijk of regio veelvoorkomende vragen en problemen van kinderen en opvoeders in kaart te brengen.

Start bijvoorbeeld door te kijken welke vragen binnenkomen bij wijkteams of het onderwijs en ga hierover met alle belanghebbenden in gesprek.

Vijf ingrediënten

Onderstaande vijf ingrediënten dragen bij aan een goed functionerend jeugdveld en het verminderen van de zorgvraag.

  • Sterke basis
  • Sterke preventie
  • Sterke wijkteams
  • Intensieve hulp met duurzame effecten
  • In kaart brengen en aanpak veelvoorkomende problemen

Lees meer over deze vijf ingredienten

Week tegen Kindermishandeling

Leren van elkaar

Eén van de veelvoorkomende problemen is kindermishandeling, een complex en hardnekkig probleem.

Van 18 tot en met 24 november 2019 staan de verhalen van professionals, ouders en kinderen centraal. Zo leren we van elkaar hoe we de aanpak van dit probleem kunnen versterken.

Samenhang in het jeugdveld

Gemeenten en aanbieders zijn op zoek naar manieren om de samenhang in alle voorzieningen in het jeugdveld te vergroten.

Een manier is gezamenlijk focus te krijgen op het maatschappelijk resultaat voor kinderen en gezinnen om daarna taken en sturing hierop in te richten. Wat willen we over 5 jaar voor onze kinderen bereikt hebben? Wie moet wat daarin doen als het gaat om een sterkere basis, preventie, eerstelijn en intensievere hulp? Het Kwaliteitskompas helpt daarbij.

Meten en verbeteren

Het aanbod verbeteren gebeurt stapsgewijs. Goed is daarbij de resultaten (‘outcome’) van preventie en hulp systematisch in kaart te brengen, periodiek te bespreken en verbeteracties te ondernemen.

Gemeenten, brancheorganisaties, beroepsverenigingen en het NJi hebben een set met outcome-indicatoren ontwikkeld. Hiermee geven jeugdigen en opvoeders feedback aan de professionals en organisaties.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies