Trainingen

Zorgvuldig beslissen in onveilige opvoedsituaties en gebruik van de LIRIK

Foto Klaas Kooijman
Incompany-training

Zoekt u extra houvast bij het inschatten van de veiligheid van kinderen in het gezin? Ouders en kinderen hebben recht op heldere en goed onderbouwde adviezen en besluiten, die u zoveel mogelijk samen mét hen maakt. Dat leert u door gebruik te maken van het Licht Instrument Risicotaxatie Kindveiligheid (LIRIK).


Duur:
 • Workshop dagdeel
 • Training een of twee dagen
 • Train-de-trainer een dag.
Kosten:
 • Workshop € 1.250.
 • Training eendaagse € 2.500, tweedaagse € 5.000,-
 • Train-de-trainer € 2.500.
Groepsgrootte:
 • Workshop maximaal 15 deelnemers
 • Één- of tweedaagse training maximaal 15 deelnemers
 • Train de trainer per groep maximaal 10 tot 12 deelnemers.
Kwalificatie:

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd


Doelgroep

Deze training is ontwikkeld voor beroepskrachten die opgroei- en opvoedproblemen beoordelen en daarbij rekening moeten houden met de veiligheid van kinderen.

Bijvoorbeeld:

 • medewerkers van bureaus jeugdzorg en Centra voor Jeugd en Gezin
 • artsen en verpleegkundigen van consultatiebureaus
 • pedagogisch medewerkers die zich bezighouden met jeugd- en opvoedhulp,
 • (school)maatschappelijk werkers
 • beroepskrachten in de (jeugd-)ggz, en
 • hulpverleners in de vrouwenopvang.

Doel

Heldere en goed onderbouwde adviezen geven en besluiten door het Licht Instrument Risicotaxatie Kindveiligheid (LIRIK).

Inhoud

Het Nederlands Jeugdinstituut verzorgt voor organisaties trainingen op maat. De training bestaat uit basiskennis over de LIRIK en de achterliggende visie op beslisprocessen. Er zijn verschillende varianten van de training mogelijk:

Workshop

In de workshop leert u de basisprincipes van zorgvuldig beslissen en het gebruik van de LIRIK. De trainer besteedt aandacht aan valkuilen en obstakels die uw besluitvorming kunnen beïnvloeden.

Een- of tweedaagse training

Op dag 1 leert u hoe u met de LIRIK goed onderbouwde adviezen en besluiten kunt nemen in onveilige opvoedsituaties. In de training wordt aandacht besteed aan valkuilen en obstakels die uw besluitvorming kunnen beïnvloeden. U vult de LIRIK in aan de hand van een praktijkvoorbeeld.
Op dag 2 leert u hoe u met ouders en kinderen over veiligheid kunt praten wat er moet gebeuren om het kind te beschermen hoe u samen met ouders kunt werken aan een veilige thuissituatie voor de kinderen.

Train-de-trainer

Naast de basiskennis over de LIRIK en de achterliggende visie op professionele besluitvorming gaat deze training in op het overdragen van de LIRIK aan andere medewerkers binnen de organisatie. U wordt getraind in de manier waarop u anderen het beste kunt leren werken met de LIRIK.

Trainer

Irma Haxe, pedagoog of Els Mourits, projectleider en interim-manager in de jeugdzorg.

Vergelijkbare trainingen

Aandachtsfunctionarissen die willen leren hoe ze veiligheidsbeleid binnen hun organisatie kunnen vormgeven, kunnen de training Zicht op veiligheid volgen.

Verder lezen

Licht Instrument Risicotaxatie Kindveiligheid (LIRIK)


Annuleren, voorwaarden en klachten

Op onze trainingen zijn de trainingsvoorwaarden en het klachtenreglement van toepassing. Lees meer

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies