Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Trainingen voor de kinderopvang


 • Basistraining Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

  Wilt u als pedagogisch medewerker een sterke basis ontwikkelen voor de kinderen in de voorschoolse periode? U leert door interactie en spel de ontwikkeling van jonge kinderen te ondersteunen en te stimuleren.


 • Kaleidoscoop in de buitenschoolse opvang - 5-daagse training

  Kaleidoscoop is een educatieve methode voor jonge kinderen. Wilt u de ontwikkeling van kinderen stimuleren en begeleiden? Leer Kaleidoscoop toe te passen in de buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Het uitgangspunt is het actief spelende en lerende kind.


 • Kaleidoscoop in kinderdagverblijven - 10-daagse training

  Kaleidoscoop is een educatieve methode voor jonge kinderen. Wilt u de ontwikkeling van kinderen stimuleren en begeleiden? Leer Kaleidoscoop toe te passen in het kinderdagverblijf. Het uitgangspunt is het actief spelende en lerende kind.


 • Kaleidoscoop KIT-training - 6-daagse training

  U staat op de groep samen met een collega die al opgeleid is in Kaleidoscoop? Volg dan onze Kaleidoscoop Implementatie Training (KIT). In deze  training leert u de werkwijze van Kaleidoscoop kennen en toepassen in de praktijk. U ontvangt het KIT-certificaat en bent bevoegd voor het werken in vve-groepen. Uitgangspunt is het actief spelende en lerende kind.


 • Kaleidoscoop voor- en vroegschoolse educatie - 12-daagse training

  Kaleidoscoop is een educatieve methode voor jonge kinderen. Werkt u in de kinderopvang, voorschool of basisonderwijs, maar bent nog niet opgeleid voor vve? Met deze training leert u de werkwijze van Kaleidoscoop kennen en uitvoeren in de praktijk.


 • VVE Thuis

  Wilt u de ouderbijeenkomsten van VVE Thuis gaan uitvoeren? Dan is deze training vereist. VVE Thuis wil de onderwijskansen van kinderen tussen 3 en 6 jaar vergroten.


 • Werken met baby's

  Wilt u de Werken met baby’s-training geven aan pedagogisch medewerkers in de kinderopvang? U maakt in deze training kennis met interactievaardigheden specifiek voor de babyopvang.


 • Werken met baby's - voor beroepskrachten

  Bent u pedagogisch medewerker en wilt u de kwaliteit van babyopvang verbeteren? U leert volgens het principe van 'ervarend leren'. Na afloop van de training weet u wat belangrijk is bij de opvang van baby's.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies