Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Trainingen voor de jeugdhulp


  • Kindveiligheid voor wijkteamprofessionals

    Vindt u het lastig om de gevolgen van huiselijk geweld of kindermishandeling te signaleren en dit bespreekbaar te maken in het gezin om erger te voorkomen? We trainen u met behulp van een reflectietool.


  • Zicht op veiligheid

    Wilt u beleid rond de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen uw organisatie vormgeven? Deze training biedt u een gestructureerde werkwijze om de veiligheid van cliënten in de jeugdzorg te waarborgen in beleid en praktijk.


  • Zorgvuldig beslissen in onveilige opvoedsituaties en gebruik van de LIRIK

    Zoekt u extra houvast bij het inschatten van de veiligheid van kinderen in het gezin? Deze training helpt u bij het leren maken van veiligheids- en risicotaxaties.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies