Trainingen

Zicht op veiligheid

Foto Klaas  Kooijman
Incompany-training

Bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling is het belangrijk om signalen van geweld in een vroeg stadium te signaleren. Deze training biedt u een gestructureerde werkwijze om de veiligheid van cliënten in de jeugdzorg te waarborgen in beleid en praktijk.


Data:

In overleg

Duur:

Twee dagen

Kosten:

€ 5.000

Groepsgrootte:

Maximaal 12 deelnemers


Doelgroep

Voor aandachtsfunctionarissen kindermishandeling die adviseren bij de ontwikkeling van veiligheidsbeleid en die de uitvoering van de meldcode coördineren.

Doel

Een gestructureerde werkwijze bieden om veiligheid in de jeugdzorg vorm te geven in beleid en praktijk.

Resultaat

Na afloop van de training:

  • beschikt u over kennis en vaardigheden om medewerkers te ondersteunen bij zorgvuldig beslissen en handelen in onveilige opvoedsituaties, waarbij ook het bespreken van zorgen met ouders en het maken van een veiligheidsplan aan de orde komen
  • weet u hoe u de checklist LIRIK (Licht Instrument Risicotaxatie Kindveiligheid) kunt gebruiken in de meldcode en de verwijsindex. Lees meer over de LIRIK op deze website.
  • kent u de algemene elementen van veiligheidsbeleid
  • weet u wat er nodig is voor een goed veiligheidsbeleid in uw organisatie en heeft u daarvoor een plan van aanpak ontwikkeld. 

Inhoud

De training bestaat uit twee dagen. Er wordt afwisselend gewerkt met:

  • kennisoverdracht
  • oefeningen op basis van praktijkvoorbeelden
  • uitvoering van een opdracht in de eigen organisatie.

De eerste trainingsdag eindigt met een opdracht die u in uw organisatie uitvoert.

Op de tweede dag krijgt u vanuit verschillende invalshoeken feedback op uw opdracht, onder begeleiding van de trainers en met steun van de andere deelnemers.

Trainers

Irma Haxe, pedagoog en Els Mourits, projectleider en interim-manager in de jeugdzorg.

Vergelijkbare trainingen

Wanneer u medewerkers wilt laten trainen in het werken met de LIRIK, kunt u zich aanmelden voor de training Zorgvuldig beslissen in onveilige opvoedingssituaties en gebruik van de LIRIK.


Annuleren, voorwaarden en klachten

Op onze trainingen zijn de trainingsvoorwaarden en het klachtenreglement van toepassing. Lees meer

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies