Trainingen

Oog voor interactie: train-de-trainer voor stafmedewerkers

Foto Liesbeth Zaaijer-Duijvelshoff
Open inschrijving

Het NJi draagt op 1 juli 2020 het trainingsprogramma Oog voor Interactie over aan het ROC van Amsterdam. Bekijk dit nieuwsbericht voor meer informatie. Ga naar de website van het ROC van Amsterdam voor meer informatie over deze training.


Data:

De trainingen voor Oog voor Interactie worden niet meer aangeboden door het NJi. Het NJi draagt op 1 juli 2020 het trainingsprogramma Oog voor Interactie over aan het ROC van Amsterdam.

Duur:
 • 5 dagdelen van elk 3,5 uur (tijd: 13.00 - 16.30 uur)
 • Eenmalig telefonisch contact voor intervisie
 • Tijdsbestek circa 10 weken.
Locatie:

Utrecht

Kosten:

€ 2.000 per deelnemer, inclusief trainingsmateriaal

Groepsgrootte:

Maximaal 16 deelnemers

Kwalificatie:

Deelnemers die de train-de-trainer succesvol afronden, ontvangen een Certificaat Oog voor Interactie staftrainer en worden bij het Nederlands Jeugdinstituut geregistreerd als 'Gecertificeerd trainer'. Deze registratie heeft een geldigheidsduur van 2 jaar en vervalt automatisch.

Interesse?

Neem contact op voor een in-service aanbod van deze train-de-trainer of een aanbod voor diverse organisaties binnen één regio.

Ik meld me aan

Doelgroep

Stafmedewerkers in peuterspeelzaalwerk, kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, gastouderbureau en voor- en vroegschoolse educatie/vve, die de training Oog voor interactie voor pedagogische medewerkers (pm'ers) in hun eigen organisatie uitvoeren.

Deelnemers aan de train-de-trainer moeten aan de volgende eisen voldoen:

 • hbo werk- en denkniveau (taalniveau 3F)
 • minimaal twee jaar werkervaring op stafniveau in een kinderopvangorganisatie
 • ervaring met het geven van tenminste twee verschillende trainingen/cursussen aan pedagogisch medewerkers (kdv/bso/go)
 • ervaring met coaching en werkbegeleiding aan pedagogisch medewerkers (kdv/bso/go)
 • ervaring met video-feedback als vorm van deskundigheidsbevordering.

Subsidie

U kunt de training alleen volgen met een subsidietoekenning vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dinsdag 2 januari, 9.00 uur start het laatste en vierde aanvraagtijdvak van de Tijdelijke subsidieregeling versterking taal- en interactievaardigheden beroepskrachten en gastouders kinderopvang. Deze loopt tot en met maandag 30 april 2018, 17.00 uur.

LET OP: HET VIERDE AANVRAAGTIJDVAK VOOR DEZE SUBSIDIE IS INMIDDELS GESLOTEN !

1. Meld u aan voor de training

Houd rekening met de kosten die een interne staftrainer per cursist/deelnemer aan het NJi afdraagt. Hiervoor heeft u de keuze uit twee opties:

Jouw cursisten maken gebruik van het originele trainingsmateriaal, maar nemen niet deel aan het kwaliteits- en monitorsysteem van het Nederlands Jeugdinstituut.

De afdracht van 26,50 euro per cursist dekt de kosten van:

 1. Aanmelding / registratie van staftrainer en cursisten bij het Nederlands Jeugdinstituut (kwantitatieve monitoring)
 2. Levering van het 'Oog voor Interactie Werkboek voor cursisten 0-4 / 4-12' voor alle cursisten op de trainingslocatie

De gecertificeerde stafmedewerker wordt (gratis) op de hoogte gehouden van updates van het trainingsmateriaal.

Optioneel
Toegang tot de TOA-taaltoets (15 euro per getrainde pedagogisch medewerker) bij onze projectpartner ROC van Amsterdam.

Jouw cursisten maken gebruik van het originele trainingsmateriaal én nemen deel aan het kwaliteits- en monitorsysteem van het Nederlands Jeugdinstituut.

De afdracht van 106,50 euro per cursist dekt de kosten van:

 1. Aanmelding / registratie van staftrainer en cursisten bij het Nederlands Jeugdinstituut (kwantitatieve monitoring)
 2. Levering van het 'Oog voor Interactie Werkboek voor cursisten 0-4 / 4-12' voor alle cursisten op de trainingslocatie
 3. Bewijs van Deelname voor cursisten 'Oog voor interactie - pedagogisch medewerker' (op naam)
 4. Deelname aan evaluatie en feedback voor het volmonitoren van kwaliteit en implementatie; trainer en organisatie krijgen hiervan rapportage. (kwalitatieve monitoring)

De gecertificeerde stafmedewerker neemt (gratis) deel aan Oog voor interactie-studiedagen voor intervisie en updates van het trainingsmateriaal. De registratie wordt na 2 jaar geëvalueerd en op grond van prestatie en aanwezigheid op studiedagen voor eenzelfde periode verlengd.

Optioneel
Toegang tot de TOA-taaltoets (15 euro per getrainde pedagogisch medewerker) bij onze projectpartner ROC van Amsterdam.

Kosten

€ 2.000 per deelnemer, inclusief trainingsmateriaal voor aanbod van 0-4, 4-12 jaar,  gob  en babygroep.

Inhoud

In de train-de-trainer krijgen de deelnemers de noodzakelijke bagage voor het zelfstandig uitvoeren van de training door:

 • overdracht van wetenschappelijke kennis die in de training is verwerkt
 • overdracht van de trainingsinhoud en oefenen met praktische onderdelen
 • specifiek trainingsmateriaal voor 0-4, 4-12 jaar, gob en babygroep   
 • het begeleiden van deelnemers bij het kijken naar zichzelf door middel van een praktische opdracht
 • implementatie en borging van het geleerde in de organisatie.

De train-de-trainer bestaat uit vijf bijeenkomsten van 3,5 uur en een coachingsmoment.

 • Wij hebben met alle deelnemers persoonlijk contact vóór en tijdens de training, zodat wederzijdse verwachtingen helder zijn.
 • Deelnemers krijgen tijdens de trainingsperiode één van de trainers als coach aangewezen voor intervisie en feedback.
 • Na deelname kunnen stafmedewerkers met weinig video-feedbackervaring een eerste training voor pedagogisch medewerkers uitvoeren in samenwerking met een licentiehouder.

Aanmelden

Ontwikkeld door

Oog voor interactie is ontwikkeld door het Nederlands Jeugdinstituut in samenwerking met het ROC van Amsterdam en is onderdeel van de subsidieregeling Taal- en interactievaardigheden van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Vergelijkbare trainingen:

Facebook Oog voor interactie


Annuleren, voorwaarden en klachten

Op onze trainingen zijn de trainingsvoorwaarden en het klachtenreglement van toepassing. Lees meer

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies