Trainingen

Oog voor interactie: voor pedagogisch medewerkers

Foto Liesbeth Zaaijer-Duijvelshoff

Het NJi draagt op 1 juli 2020 het trainingsprogramma Oog voor Interactie over aan het ROC van Amsterdam. Bekijk dit nieuwsbericht voor meer informatie. Ga naar de website van het ROC van Amsterdam voor meer informatie over deze training.


Data:

De trainingen voor Oog voor Interactie worden niet meer aangeboden door het NJi. Het NJi draagt op 1 juli 2020 het trainingsprogramma Oog voor Interactie over aan het ROC van Amsterdam.

Duur:
 • 6 bijeenkomsten van 3,5 uur
 • 3 uur voorbereiding per keer
Kosten:

Een licentiehouder bepaalt zelf de prijs per deelnemer of trainingsgroep en maakt afspraken op maat.

Optioneel
TOA-taaltoets (15 euro per pm) bij projectpartner ROC van Amsterdam.

Groepsgrootte:

Maximaal 16 deelnemers

Kwalificatie:

Deelnemers die zijn getraind door een licentiehouder of door een staftrainer met B-certificaat, ontvangen een door het NJi uitgegeven Oog voor interactie - Bewijs van Deelname op naam.


logo Oog voor interactie

Deelnemers over de training

 • Ik ervaar de training als heel positief. Fijn dat er voor de bso en kdv een apart programma is. Er is ruimte voor humor, maar de serieuze ondertoon blijft.
 • Leuk en leerzaam, met veel afwisseling in de bijeenkomsten. Ik begrijp nu pas echt waarom die interactievaardigheden zo belangrijk zijn, ik begrijp het én ik doe het!

Bekijk ook de video:

Doelgroep

Pedagogisch medewerkers

 • kinderdagopvang
 • peuterspeelzalen
 • vve-locaties 0 tot 4 jaar
 • buitenschoolse opvang 4 tot 12 jaar.

Het materiaal is ook geschikt voor gastouders voor kinderen van 0 tot 12 jaar die werken op 2F-taalniveau.

Doel

Deze training versterkt de professionele kwaliteit door in te zoomen op de interactievaardigheden en de inzet van taal als pedagogisch middel. Het persoonlijk handelen wordt sterker gemaakt door naar eigen filmbeelden te kijken en daar samen met andere deelnemers over te praten en daarvan te leren. Per deelnemer worden de stappen bepaald voor individuele groei. De trainer fungeert daarin ook als coach.

Inhoud

De training is opgebouwd uit drie leergebieden:

 1. Interactievaardigheden
  Pedagogisch medewerkers leren het belang van de zes NCKO-interactievaardigheden kennen voor een werkwijze die ‘kindvolgend’ is. Zij bespreken hun aanpak en het effect hiervan op kinderen aan de hand van zelfgekozen filmopnames uit hun werksituatie.

 2. Taalvaardigheid
  Pedagogisch medewerkers leren op een taalrijke manier het contact met kinderen, met ouders en met hun collega’s te verdiepen en leuker te maken. Zij voeren taalgerichte opdrachten uit tijdens de bijeenkomsten en in hun eigen werksituatie.

 3. Reflectie en leren van en met elkaar
  Pedagogisch medewerkers leren met elkaar in gesprek te gaan over hun pedagogisch handelen en hun professionele groeikansen. Zij leren om constructieve feedback te geven en te ontvangen in reflectie op zelfgekozen filmopnames uit hun werksituatie.

Het boek 'Interactievaardigheden: Een kindvolgende benadering' (Strik & Schoemaker, 2014) is de theoretische basis van de training en moet voor elke cursist aangeschaft worden (€ 29,90).

Opzet

 • 6 bijeenkomsten van 3,5 uur
 • Persoonlijke begeleiding door de trainer, waaronder een individueel coachingsgesprek met videofeedback en een eindgesprek in kleine groepjes.
 • 3 uur per keer voor huiswerkopdrachten die passen in de eigen werksituatie
 • De training wordt gegeven door de eigen Oog voor interactie-gecertificeerde stafmedewerker of een licentiehouder Oog voor interactie. Stafmedewerkers krijgen subsidie om als intern trainer geschoold te worden in de train de trainer. Licentiehouders geven de training aan organisaties met subsidie voor pedagogisch medewerkers. In overleg met de licentiehouder kunnen grote en kleine organisaties hun medewerkers laten trainen, per team of in combinatiegroepen met medewerkers van andere organisaties.

Iedere cursist krijgt een eigen werkboek 0-4 jaar of 4-12 jaar. De werkboeken worden afgeleverd op de trainingslocatie.

Vergelijkbare trainingen

Folder over het trainingsaanbod

Oog voor interactie op Facebook

Ontwikkeld door

Oog voor interactie is ontwikkeld door het Nederlands Jeugdinstituut en ROC van Amsterdam en is onderdeel van de subsidieregeling Taal- en interactievaardigheden van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zie ook de FAQ van Agentschap SZW. Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK) is verantwoordelijk voor de monitoring.


Annuleren, voorwaarden en klachten

Op onze trainingen zijn de trainingsvoorwaarden en het klachtenreglement van toepassing. Lees meer

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies