Trainingen

Kaleidoscoop in kinderdagverblijven - 10-daagse training

Foto Maureen van Benthem-Mailuhu
Incompany-training

U werkt in de kinderopvang met kinderen van 0 tot 4 jaar en u wilt hun ontwikkeling begeleiden en stimuleren. In de training leert u de werkwijze van Kaleidoscoop kennen en uitvoeren in de praktijk. Uitgangspunt is het actief spelende en lerende kind.


Data:

In overleg

Duur:

Tien dagen of twintig dagdelen training verspreid over twaalf tot twintig maanden. Studiebelasting: 120 uur, waarvan 70 uur training, 38 uur praktijkopdrachten en 12 uur coaching.

Kosten:

U kunt een offerte op maat aanvragen. De kosten voor het trainingsmateriaal bedragen circa 150 euro per deelnemer. De kosten voor (her)inrichting van de ruimte bedragen circa 400 euro per ruimte. Het certificaat kost 75 euro per deelnemer.

Groepsgrootte:

minimaal 12 en maximaal 16 deelnemers per groep

Kwalificatie:

De deelnemer ontvangt een certificaat, mits er is voldaan aan de eisen voor certificering:

 • minimaal 90 procent aanwezig bij trainingsbijeenkomsten
 • 100 procent aanwezig bij de coachingsbezoeken
 • alle praktijkopdrachten uitgevoerd, selectie gemaakt voor portfolio en presentatie gegeven aan het einde van de training
 • kennis aangetoond van het Kaleidoscoop-curriculum door middel van vraagbeantwoording
 • tijdens coachingsbezoeken opdrachten uitgevoerd volgens afspraak met de trainer en daarvan een reflectieverslag geschreven
 • minimaal één activiteit voor ouders voorbereid, uitgevoerd en geëvalueerd
 • kinderen geobserveerd en anekdotes geschreven, en deze ondergebracht in het formulier sleutelervaringen
 • behaalde eindscore in het instrument Zelfevaluatie, Coaching en Beoordeling is gemiddeld een 4, en per item minimaal een score van 3, ter beoordeling door de trainer.
Interesse?

Informatiepunt Kaleidoscoop, telefoon (030) 230 66 50, mail infokalei@nji.nl


Doelgroep en niveau

Deze tiendaagse training is bestemd voor pedagogisch medewerkers op mbo en hbo-niveau en pedagogisch stafmedewerkers en coaches die werken op het kinderdagverblijf met kinderen van 0 - 4 jaar. Deelnemers functioneren minimaal op mbo-niveau 3. Behalve trainingsbijeenkomsten krijgen de deelnemers coaching op de groep. Ook maken zij praktijkopdrachten om zich de werkwijze eigen te maken.

Doel

Deelnemers leren deze educatieve methode voor jonge kinderen van 0 tot 6 jaar toe te passen in hun dagelijkse praktijk en versterken daarmee de kwaliteit van hun handelen. Ze kunnen de ontwikkeling van kinderen begeleiden en stimuleren.

Inhoud

Kaleidoscoop richt zich op de brede ontwikkeling van jonge kinderen, met speciale aandacht voor hun taalontwikkeling. Actief leren is de kern van Kaleidoscoop. Kinderen zijn intrinsiek gemotiveerd om zich te ontwikkelen. Het eigen initiatief en de keuze van kinderen neemt daarom een centrale plek in de methode in. De professional begeleidt en stimuleert het actief leren.

Het Rad van Avontuur is het pedagogisch-didactisch model van Kaleidoscoop waarmee het actief leren wordt vormgegeven:

 • speelleeromgeving, waaronder het inrichten van hoeken en het aanbieden van rijke en uitdagende materialen
 • dagschema, met onder andere de cyclus vooruitkijken-speelwerken-terugkijken en speelleren in de kleine en de grote groep
 • interactie met de kinderen, waaronder interactiestrategieën en probleemoplossende benadering
 • observatie, waaronder anekdotes schrijven en deze koppelen aan de ontwikkeling van jonge kinderen.

In de training voor kinderdagverblijven is speciale aandacht voor het werken met baby's, in zowel verticale als horizontale groepen.

Trainer

De trainer is een gecertificeerde Kaleidoscoop-trainer met ruime ervaring in de kinderopvang. Behalve bij het NJi kunt u ook trainingen volgen bij gecertificeerde Kaleidoscoop-trainers die werken voor een organisatie met een externe sublicentie Kaleidoscoop. 

Resultaat

Na afloop van de training:

 • heeft de deelnemer kennis van de centrale ideeën en uitgangspunten van Kaleidoscoop
 • kan de deelnemer de centrale ideeën en uitgangspunten van Kaleidoscoop uitvoeren in de praktijk (Rad van Avontuur)
 • beschikt de deelnemer over kennis en vaardigheden om het actief spelen en leren van de kinderen te ondersteunen en te stimuleren
 • is Kaleidoscoop opgenomen in het pedagogisch beleid van het kinderdagverblijf.

Vergelijkbare trainingen

Kaleidoscoop in de buitenschoolse opvang
Kaleidoscoop voor- en vroegschoolse educatie
Kaleidoscoop KOP-training
Kaleidoscoop KIT-training

Meer informatie

Lees verder bij Kaleidoscoop


Annuleren, voorwaarden en klachten

Op onze trainingen zijn de trainingsvoorwaarden en het klachtenreglement van toepassing. Lees meer

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies