Trainingen

Kaleidoscoop in de buitenschoolse opvang - 5-daagse training

Foto Maureen van Benthem-Mailuhu
Incompany-training

U wilt de talentontwikkeling van kinderen in hun vrije tijd begeleiden en stimuleren. U leert de werkwijze van Kaleidoscoop kennen en toepassen in de buitenschoolse opvang van kinderen van 4 tot 12 jaar. Uitgangspunt is het actief spelende en lerende kind.


Data:

In overleg

Duur:

Vijf dagen of tien dagdelen training verspreid over acht tot tien maanden. Studiebelasting: 60 uur, waarvan 35 uur training, 18 uur praktijkopdrachten en 7 uur coaching.

Kosten:

U kunt een offerte op maat aanvragen. De kosten voor het trainingsmateriaal bedragen circa 100 euro per deelnemer. De kosten voor (her)inrichting van de ruimte bedragen circa 400 euro per ruimte. Het certificaat kost 75 euro per deelnemer.

Groepsgrootte:

Minimaal 12 en maximaal 16 deelnemers per groep

Kwalificatie:

De deelnemer ontvangt een certificaat, mits er is voldaan aan de eisen van certificering:

 • minimaal 90 procent aanwezig bij de trainingsbijeenkomsten
 • 100 procent aanwezig bij de coachingsbezoeken
 • alle praktijkopdrachten uitgevoerd, selectie gemaakt voor portfolio en presentatie gegeven aan het einde van de training
 • kennis aangetoond van het Kaleidoscoop-curriculum door middel van vraagbeantwoording
 • tijdens coachingsbezoeken opdrachten uitgevoerd volgens afspraak met de trainer en daarvan een reflectieverslag geschreven
 • minimaal één activiteit voor ouders voorbereid, uitgevoerd en geëvalueerd
 • kinderen geobserveerd en anekdotes geschreven, en deze ondergebracht in het formulier sleutelervaringen
 • behaalde eindscore in het instrument Programma Implementatie Profiel (PIP) voor de onderdelen Speelleeromgeving, Dagschema en Interactie is gemiddeld een 4,5 ter beoordeling door de trainer.
Interesse?

Informatiepunt Kaleidoscoop, telefoon (030) 230 66 50 of mail infokalei@nji.nl


Doelgroep en niveau

Deze vijfdaagse training is bestemd voor pedagogisch medewerkers op mbo en hbo-niveau en pedagogisch stafmedewerkers en coaches die werken in de buitenschoolse opvang met kinderen van 4 tot 12 jaar. De deelnemers functioneren minimaal op mbo-niveau 3. Behalve trainingsbijeenkomsten krijgen de deelnemers coaching op de groep. Ook maken zij praktijkopdrachten om zich de werkwijze eigen te maken.

Doel

De deelnemers leren de methode toe te passen in hun dagelijkse praktijk en versterken daarmee de kwaliteit van hun handelen. Ze kunnen de (talent)ontwikkeling van kinderen in hun vrije tijd begeleiden en stimuleren.

Inhoud

In de training voor de buitenschoolse opvang staat actief spelen en leren in de vrije tijd centraal.
Actief leren is de kern van Kaleidoscoop. Kinderen zijn intrinsiek gemotiveerd om zich te ontwikkelen. Het eigen initiatief en de keuze van kinderen neemt daarom een centrale plek in de methode in. De professional begeleidt en stimuleert het actief spelen en leren. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • actief spelen & leren
 • speelleeromgeving, inrichting en rijke, uitdagende materialen
 • dagroutine, met specifieke aandacht voor speelleren in de kleine groep (workshops) en in de grote groep (activiteitenaanbod)
 • interactie en probleemoplossende benadering
 • spelbegeleiding
 • kinderparticipatie.

Trainer

De trainer is een gecertificeerde Kaleidoscoop-trainer met ruime ervaring in de kinderopvang en bso. Behalve bij het NJi kunt u ook trainingen volgen bij gecertificeerde Kaleidoscoop-trainers die werken voor een organisatie met een externe sublicentie Kaleidoscoop. 

Resultaat

Na afloop van de training:

 • heeft de deelnemer kennis van de centrale ideeën en uitgangspunten van Kaleidoscoop
 • kan de deelnemer de centrale ideeën en uitgangspunten van Kaleidoscoop uitvoeren in de praktijk (Rad van Avontuur)
 • beschikt de deelnemer over kennis en vaardigheden om het actief spelen en leren van de kinderen te ondersteunen en te stimuleren
 • is Kaleidoscoop opgenomen in het professionaliseringsbeleid van de buitenschoolse opvang

Vergelijkbare trainingen

Kaleidoscoop in kinderdagverblijven
Kaleidoscoop voor- en vroegschoolse educatie
Kaleidoscoop KIT-training
Kaleidoscoop KOP-training

Meer informatie

Lees verder bij Kaleidoscoop


Annuleren, voorwaarden en klachten

Op onze trainingen zijn de trainingsvoorwaarden en het klachtenreglement van toepassing. Lees meer

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies