Trainingen

Ouderschap Blijft

Foto Maureen van Benthem-Mailuhu
Incompany-training

Deze training wordt aangeboden aan teams van organisaties die ouders en kinderen willen ondersteunen bij conflictscheidingen. Ouderschap Blijft is een methodiek waarin ouderschapsbemiddeling en omgangsbegeleiding centraal staan. Kernelementen in de methodiek zijn oplossingsgerichte en motiverende gespreksvoering en mediation. De organisaties die met deze methodiek werken, vormen samen de Vereniging Ouderschap Blijft.

De Tweedaagse basistraining Werken met ouders en kinderen in complexe (echt)scheidingssituaties dient als ondersteuning voor werkzaamheden in het 'voorveld’, zowel de uitvoering als de samenwerking met teamleden en netwerkpartners, en komt voort uit de expertise die binnen Ouderschap Blijft is opgebouwd. Deelname is zonder verplichting tot lidmaatschap van de vereniging Ouderschap Blijft.


Data:

In overleg

Duur:

3 dagen en een dagdeel intervisie

Kosten:

€ 5.250 per team (€ 585 per deelnemer)

Groepsgrootte:

 Maximaal 12 deelnemers

Kwalificatie:

SKJ 30 punten / Registerplein 28,5 punten


Erik de Graaff, coördinator afdeling Hulp bij Scheiding bij Juzt. 'De kracht van Ouderschap Blijft is dat we
gericht en gefaseerd aan het werk gaan.'

Doelgroep

Medewerkers van teams die ouders en kinderen ondersteunen bij conflictscheidingen op hbo of wo-niveau en werkzaam bij een organisatie die lid is van de Vereniging Ouderschap Blijft.

Doel

De deelnemers

 • hebben kennis van de inhoud van de methodiek
 • kennen de gefaseerde opbouw van een traject Ouderschap Blijft
 • weten welke instrumenten en technieken worden ingezet en zijn in staat deze doelmatig in te zetten
 • zijn in staat motiverende gespreksvaardigheden toe te passen in een gesprek met ouders
 • zijn in staat diverse oplossingsgerichte gespreksvaardigheden toe te passen
 • zijn in staat een aantal principes van mediation in te zetten in de gesprekken
 • zijn in staat zelfstandig een intervisievorm uit te voeren teneinde Ouderschap Blijft te borgen in de eigen organisatie.

Inhoud

De training bestaat uit zes bijeenkomsten:

 • kennismaking en informatie over Ouderschap Blijft
 • motiverende gespreksvoering
 • oplossingsgericht werken
 • bemiddelingsvaardigheden (mediation)
 • instrumenten en technieken Ouderschap Blijft
 • werkbegeleiding en intervisie op de werkplek.

Trainer

De trainers zijn ervaren medewerkers Ouderschap Blijft met trainerservaring.

Resultaat

Deelnemers zijn in staat de methodiek Ouderschap Blijft zelfstandig uit te voeren.

Lees verder

Website Ouderschap Blijft

Annuleren, voorwaarden en klachten

Voor deelname aan deze training geldt als voorwaarde dat de organisatie waar de deelnemers werkzaam zijn zich aansluit bij de Vereniging Ouderschap Blijft. Op onze trainingen zijn de trainingsvoorwaarden en het klachtenreglement van toepassing. Lees meer

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies