Kennis over jeugd, opvoeding en het jeugdveld

Onze trainingen A-Z


 • Basistraining Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

  Wilt u als pedagogisch medewerker een sterke basis ontwikkelen voor de kinderen in de voorschoolse periode? U leert door interactie en spel de ontwikkeling van jonge kinderen te ondersteunen en te stimuleren.


 • Kaleidoscoop in de buitenschoolse opvang - 5-daagse training

  Kaleidoscoop is een educatieve methode voor jonge kinderen. Wilt u de ontwikkeling van kinderen stimuleren en begeleiden? Leer Kaleidoscoop toe te passen in de buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Het uitgangspunt is het actief spelende en lerende kind.


 • Kaleidoscoop in kinderdagverblijven - 10-daagse training

  Kaleidoscoop is een educatieve methode voor jonge kinderen. Wilt u de ontwikkeling van kinderen stimuleren en begeleiden? Leer Kaleidoscoop toe te passen in het kinderdagverblijf. Het uitgangspunt is het actief spelende en lerende kind.


 • Kaleidoscoop KIT-training - 6-daagse training

  U staat op de groep samen met een collega die al opgeleid is in Kaleidoscoop? Volg dan onze Kaleidoscoop Implementatie Training (KIT). In deze  training leert u de werkwijze van Kaleidoscoop kennen en toepassen in de praktijk. U ontvangt het KIT-certificaat en bent bevoegd voor het werken in vve-groepen. Uitgangspunt is het actief spelende en lerende kind.


 • Kaleidoscoop KOP-training - 6-daagse training

  Kaleidoscoop is een educatieve methode voor jonge kinderen. Wilt u de ontwikkeling van kinderen stimuleren en begeleiden? Leer Kaleidoscoop toe te passen in de kinderopvang en voorschoolse educatie met kinderen van 2,5 tot 4 jaar. Deze training is het vervolg op de Basistraining VVE, module 1 en 2.


 • Kaleidoscoop voor- en vroegschoolse educatie - 12-daagse training

  Kaleidoscoop is een educatieve methode voor jonge kinderen. Werkt u in de kinderopvang, voorschool of basisonderwijs, maar bent nog niet opgeleid voor vve? Met deze training leert u de werkwijze van Kaleidoscoop kennen en uitvoeren in de praktijk.


 • Kindveiligheid voor wijkteamprofessionals

  Vindt u het lastig om de gevolgen van huiselijk geweld of kindermishandeling te signaleren en dit bespreekbaar te maken in het gezin om erger te voorkomen? We trainen u met behulp van een reflectietool.


 • VVE Thuis

  Wilt u de ouderbijeenkomsten van VVE Thuis gaan uitvoeren? Dan is deze training vereist. VVE Thuis wil de onderwijskansen van kinderen tussen 3 en 6 jaar vergroten.


 • Werken met baby's

  Wilt u de Werken met baby’s-training geven aan pedagogisch medewerkers in de kinderopvang? U maakt in deze training kennis met interactievaardigheden specifiek voor de babyopvang.


 • Werken met baby's - voor beroepskrachten

  Bent u pedagogisch medewerker en wilt u de kwaliteit van babyopvang verbeteren? U leert volgens het principe van 'ervarend leren'. Na afloop van de training weet u wat belangrijk is bij de opvang van baby's.


 • Zicht op veiligheid

  Wilt u beleid rond de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen uw organisatie vormgeven? Deze training biedt u een gestructureerde werkwijze om de veiligheid van cliënten in de jeugdzorg te waarborgen in beleid en praktijk.


 • Zorgvuldig beslissen in onveilige opvoedsituaties en gebruik van de LIRIK

  Zoekt u extra houvast bij het inschatten van de veiligheid van kinderen in het gezin? Deze training helpt u bij het leren maken van veiligheids- en risicotaxaties.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies