Samenwerkingsplatform Vakmanschap

Het Samenwerkingsplatform Vakmanschap volgt, stimuleert en faciliteert ontmoeting, kennisuitwisseling en -toepassing met en door professionals in het jeugdveld. Het is de bedoeling verbindingen te faciliteren tussen collega’s en organisaties, over functies en vakdisciplines heen. Deze uitwisseling brengt energie en geeft het gevoel dat u er niet alleen voor staat bij vragen, dilemma’s, of blinde vlekken. In het samenwerkingsplatform houden we elkaar scherp juist omdat we vanuit al die verschillende invalshoeken naar vraagstukken kijken.

Sluit aan bij het Netwerk Jeugdprofessionals

In het Netwerk Jeugdprofessionals vinden betrokken en bevlogen jeugdprofessionals elkaar als collega's. Jeugdprofessionals in het netwerk voelen de noodzaak en het enthousiasme om een aantal thema's met elkaar op te pakken. 

Dit alles vanuit het idee om met elkaar een betere kwaliteit van zorg voor kinderen en jongeren te creëren. Hoe vinden we elkaar beter in de samenwerking? En ​hoe doen we wat nodig is?

Hoe doe ik mee?

Aansluiten bij het samenwerkingsplatform? Hebt u ideeën of ervaart u knelpunten waar u met andere professionals mee aan de slag wilt? Of wilt u anderen graag verder helpen door uw ervaringen te delen?

Meld u dan bij het samenwerkingsplatform door een mailtje te sturen naar Vakmanschap@nji.nl. Dan nemen we contact met u op.

Lopende activiteiten

Professionals zorgen ervoor dat jongeren gezond, veilig en kansrijk op kan groeien. We bouwen met elkaar aan een samenwerkings-platform met de volgende activiteiten:

Hoe blijven we met plezier en in balans werken?

Corona is al enige tijd onder ons, en dat zal voorlopig nog even blijven. Hoe blijven we met plezier en in balans werken in een onzekere, ongewisse context, vaak via digitale wegen en op afstand?

Om te kunnen blijven 'bewegen' in complexe situaties helpt het om vaker samen een pas op de plaats te maken. Om te vertragen en vanuit daar anders te denken en te doen.

In de praktijk

Professionals aan het woord

Wat verstaan jeugdprofessionals onder vakmanschap en wat hebben ze nodig om dit te versterken? Om hier inzicht in te krijgen heeft het NJi jeugdprofessionals geïnterviewd.

Lerende organisaties

Een lerende organisatie is een organisatie die bewust gericht is op het vergroten van het leren en het leervermogen van medewerkers, groepen en de organisatie als geheel.

Het NJi volgde een jaar lang vier organisaties die zich inspannen om een (meer) lerende organisatie te worden. Op die manier hopen zij het hoofd te bieden aan de grootschalige veranderingen die gaande zijn.

Leven met het coronavirus

In een serie podcasts over de gevolgen van het coronavirus voor jeugdprofessionals vroegen we professionals uit verschillende werkvelden hun ervaringen te delen. Hoe anders werd hun werk door corona? 

Uitwisseling tussen professionals

  • Zorg voor de Jeugd is een programma waarin professionals, gemeenten, Rijk, cliënten- en jeugdhulporganisaties samenwerken om de zorg voor de jeugd steeds beter te maken. 
  • Hart voor de Jeugd is een initiatief van het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ) en verbindt professionals in de sector met elkaar.  
  • Op 1sociaaldomein helpen professionals elkaar met vragen waar ze in hun dagelijks werk tegenaan lopen.
  • Hartvoorjeugdzorg is een platform voor professionals door professionals.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies